Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Aktualne i planowane utrudnienia na terenie miasta 14.08.2014

Plan prowadzenia objazdu etap 8 i późdniejszychul. Strzelców Bytomskich
Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje że od dnia 20.08 w ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Długa – Łokietka nastąpi przełożenie ruchu kołowego na przebudowany odcinek. Nadal w ul. Strzelców Bytomskich utrzymany jest ruch jednokierunkowy. Trasy objazdu nie ulegają zmianie.

ul. Piłsudskiego
W dniach 29-31 sierpnia oraz 5-7 września w godzinach 16.00 -23.30 z ruchu kołowego będzie wyłączona ul. Piłsudskiego, Podgórna i Żołnierza Polskiego w Bytomiu.
Zamknięcia w/w ulic związane są z organizowanymi na pl. Sobieskiego „Dniami Bytomia”.
Objazd zamkniętego odcinka ul. Piłsudskiego prowadzony będzie ulicami: Korfantego – Smolenia – Chrobrego.
Zmianie tez ulegać będzie trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej. Autobusy będą kursować w kierunku dworca autobusowego wskazanym wyżej objazdem z przystankiem przy ul. Smolenia 35.

Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznych utrudnień na ul. Smolenia autobusy linii 114 zmienią trasę przejazdu i kursować będą ulicami: Prusa –Chrobrego. Zawieszony zostaje przystanek przy pl. Akademickim.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Jagiellońskiej oraz w rejonie skrzyżowania ul. K. Miarki - Zabrzańska – Łagiewnicka
W okresie 20-22.08 br wprowadzane będą kolejne zmiany w zakresie modernizacji torowiska tramwajowego. Wchodzą kolejne etapy robót wprowadzające znaczne zmiany dla kierowców indywidualnych oraz pieszych.

Zakres robót przewiduje wyłączenie z ruchu pieszego chodnika pod wiaduktem PKP. Ruch pieszy będzie się odbywał wyłącznie tunelem pod torami PKP.

Komunikat szczegółowy dla kierowców
W godzinach wieczornych i nocnych w dniu 22-23 sierpnia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu związana z modernizacją torowiska tramwajowego w ul. Jagiellońskiej i w rejonie skrzyżowania K. Miarki - Zabrzańska – Łagiewnicka.

Pod wiaduktem PKP w ul. Zabrzańskiej ruch kołowy przełożony zostanie na wyremontowaną część jezdni i torowiska. Nadal utrzymany będzie jeden kierunek ruchu z utrzymaniem relacji skrętnych z dzielnic Łagiewniki i Szombierki do centrum miasta.

W rejonie skrzyżowania pl. Wolskiego – K. Miarki - Jagiellońska wprowadzone zostaną następujące zmiany:
1. odwrócony zostanie kierunek ruchu w ul. Jagiellońskiej co uniemożliwi dojazd ul. Jagiellońską do Pl. Wolskiego,
2. z pl. Wolskiego do ul. K. Miarki ruch prowadzony będzie jednym pasem ruchu na wprost oraz dla pojazdów do 3,5 t krótkim objazdem - pasem w lewo (ul. Jagiellońska – Moniuszki do ul. K. Miarki).

W ul. Jagiellońskiej nadal są prowadzone roboty w pasie torowiska.

Na skrzyżowaniu Zabrzańska – Łagiewnicka utrzymane zostają relacje skrętne tj. z Szombierek do Łagiewnik oraz z Łagiewnik do Szombierek.
Ruch kołowy i tramwajowy regulowany jest sygnalizacją świetlną.

Zwraca się uwagę kierowcom na zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót prowadzonych pod wiaduktem oraz w rejonie skrzyżowania Moniuszki –Jagiellońska .

Trasy objazdu nie ulegają zmianie. Komunikacja autobusowa i tramwajowa nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązującej.
O terminach oraz szczegółowym zakresie poszczególnych etapów wprowadzających istotne zmiany w istniejącej organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. (mapka)