Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Informacja dotycząca opłat za zajęcie pasa drogowego.

Właściciele kamienic wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele muszą pamiętać, aby dopełnić formalności związanych z realizowanymi pracami, np. w zakresie ustawienia kontenerów na gruz i odpady budowlane.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia skutkować będzie naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy MZDiM Bytom pod nr  tel.32 39-69-701,  udzielą informacji.

kontener