Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienie w ruchu: ul. Nickla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 26 lipca 2018 r. na ulicy Nickla w rejonie budynku nr 72 obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej nastąpi połówkowe zamknięcie części jezdni, chodnika i zieleńca na długości prowadzonych wykopów. Kierowcy muszą się liczyć z brakiem możliwości parkowania przed budynkiem 70-72. W ramach końcowego etapu robót na czas ok. 2-3 dni nastąpi całkowite zamknięcie jezdni dla ruchu kołowego  na wysokości budynku 130-143a.  Dojazd do ul. Felińskiego jak i ul. Nickla od nr 64 do nr 130 zostanie poprowadzony objazdem przez ul. Relaksową. Przewidywany termin zakończenia robót wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej – do 31.08.2018 r.