Utrudnienia w ruchu: ul. Wrocławska (odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w ramach prowadzonego, z tytułu szkód górniczych, remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej, planowany termin zakończenia prac został określony na maj 2019 r.


Utworzono: piątek, 30-11-2018 godz. 11:02