Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55

Utrudnienia w ruchu - ul. Moniuszki, K. Miarki

3xMoniuszkoW związku z organizowaną dnia 14 czerwca 2019 r. imprezą zewnętrzną pn. „3 x Moniuszko: Mistrz, Muzyka, Miasto” zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Moniuszki na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Jagiellońską i ul. Karola Miarki. Utrzymany będzie dojazd do podwórza posesji przy ul. Moniuszki 26A i 32 oraz pojazdów posiadających zaświadczenia wydane przez Operę Śląską tylko od strony ul. K. Miarki.

Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Moniuszki w dniu imprezy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z wyjątkiem pojazdów posiadających zaświadczenie Opery Śląskiej, których postój będzie możliwy wyłącznie na wyznaczonych oznakowaniem stanowiskach postojowych. Kierowcy, którzy nie dostosują się do ustawionego z kilkudniowym wyprzedzeniem oznakowania muszą się liczyć z konsekwencją odholowania pojazdu.

Ponadto w celu umożliwienia dojazdu gości podróżujących komunikacją autobusową nastąpi zamknięcie prawego pasa ruchu ul. K. Miarki, który przeznaczony będzie na postój autobusów. Tymczasowy przystanek dla linii zastępczej T-19 zostanie uruchomiony przy ul. K.Miarki 8-10. Przejazd DK-94 w kierunku Krakowa będzie się odbywał jednym, środkowym pasem ruchu, a pas lewoskrętu z ul. K. Miarki w ul. Moniuszki będzie dostępny tylko na potrzeby dojazdu do podwórzy i dla posiadaczy stosownych zaświadczeń.

Utrudnienia w ruchu będą występować w dniu 14 czerwca 2019 r. Przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego nastąpi w nocy z 14 na 15 czerwca 2019 r.

Ze względu na wzmożony w tym czasie ruch pieszych przekraczających ul. K. Miarki prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków i poleceń służb uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

3xMoniuszko Map

Zdjęcie oraz mapa - źródło: Urząd Miejski w Bytomiu