Nowe wysięgniki sygnalizacji przy ul. Chorzowskiej

ul.Chorzowska przed wlotem SiemianowickiejStare wyeksploatowane konstrukcje zastąpiliśmy nowymi, zapewniającymi lepszą widoczność sygnalizacji.

Równolegle do prac związanych z modernizacją torowiska tramwajowego w ulicy Katowickiej, zainstalowaliśmy nowe wysięgniki sygnalizacji drogowej przy skrzyżowaniach ulic Chorzowskiej i Siemianowickiej oraz Chorzowskiej i Arki Bożka.

ul.Chorzowska wlot przed Arki BożkaWraz z wymianą wysięgników wymieniliśmy kanalizację kablową sygnalizacji.

Utworzono: piątek, 26-07-2019 godz. 11:35