Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Aktualizacja: Przebudowa ul. Mochnackiego

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 28 października 2019 r. od godziny 10:00 wprowadzony zostanie 2 etap robót związanych z przebudową ul.Mochnackiego w Bytomiu. Zmiany tymczasowej organizacji ruchu będą obejmować wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul.Mochnackiego od wysokości posesji nr 2a w kierunku skrzyżowania z ul.Rostkowskiego-Karpacka.  Z uwagi na brak możliwości wjazdu od strony skrzyżowania z ul. Rostkowskiego – Karpacka wykonawca wprowadzi trasę objazdową umożliwiającą dojazd do ul.Mochnackiego. Trasa poprowadzona będzie ulicami: Karpacką, Zabrzańską i Wyzwolenia.

O wprowadzeniu kolejnych etapów wykonawca będzie informował w późniejszym terminie.

Utrudnienia ruchu związane z prowadzonymi robotami planowane są do 30  listopada bieżącego roku. Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.