Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55
UWAGA!!! W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z dyspozytorem jest możliwy pod numerami telefonów 32-39-69-770 oraz 795 550 347.

Komunikat dotyczący przebudowy ul. Musialika

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Musialika w Bytomiu. Wykonawca robót wprowadzi zawężenie jezdni na północnym odcinku ul. Musialika od skrzyżowania z ul. Szczęść Boże do skrzyżowania z ul. Witczaka. Na zawężonym odcinku  zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także zakaz zatrzymywania po południowej stronie  ulicy Musialika celem zapewnienia płynnego ruchu dwukierunkowego. 
Nie tylko kierowcy, ale także piesi powinni liczyć się z utrudnieniami i stosować się do sugerowanych miejsc przejść przez jezdnie w celu ominięcia prowadzonych robót.

O wprowadzeniu kolejnych etapów wykonawca będzie informował w późniejszym terminie.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.