Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

„Przebudowa  ul. Świętochłowickiej i ul. Łagiewnickiej w  Bytomiu”

Koszt realizacji inwestycji: 34 075 208 zł

Źródła finansowania: budżet miasta; dofinansowanie w wysokości 20 778 475 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Rzeczowa realizacja zadania: 2009-2010r.

Zakres rzeczowy: przebudowa układu drogowego na długości 2,75 km i torowo-trakcyjnego na długości 0,4 km wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i zatok autobusowych oraz budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętochłowicka - św. Piotra-Ostatnia i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Przed:

Po: