Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Przebudowa  skrzyżowania  ul. Chorzowskiej  (droga krajowa  DK-79)  z   ul. Głowackiego  w  Bytomiu”

Koszt realizacji inwestycji: 2 108 910 zł

Źródło finansowania: budżet miasta; dofinansowanie w wysokości 1 530 916 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013

Rzeczowa realizacja zadania: 2011r.

Zakres  robót:

W  ramach  projektu  przebudowano  skrzyżowanie  ulic  Głowackiego-Chorzowska  w  tym  ul. Głowackiego  na  odcinku  o  długości  230 m  oraz  ulicy  Chorzowskiej  na  odcinku  ok. 200   wraz  z  budowę  nowych  miejsc  parkingowych,  chodników  i  sygnalizacji  świetlnej.

Przed:

3 przed a

3 przed b

 Po:

3 po

3 po a

3 po b