Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

„Budowa  bytomskiego  odcinka  Obwodnicy  Północnej  Aglomeracji  Górnośląskiej  - etap III”

Koszt  realizacji  inwestycji  :  135 222 810  zł 
Źródła  finansowania :   budżet  miasta;  dofinansowanie w wysokości 65 678 021  zł  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  RPO WSL na  lata  2007-2013.

Rzeczowa  realizacja  zadania :   2009 – 2012r.

Zakres  rzeczowy: budowa  drogi o  długości  3,17 km  na  odcinku  od   końca  etapu II  Obwodnicy  do  skrzyżowania  ulic  Miechowicka – Frenzla – Jeziorańskiego wraz  z  budową obiektów inżynierskich i przebudową niezbędnej  infrastruktury technicznej oraz przebudową  Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego do  granicy  miasta Zabrze.

6 a

6 b

Zdjęcia na stronie projektu http://bytomobwodnica.pl