Zajęcia pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego wymagające decyzji administracyjnej
w trakcie prowadzenia robót

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym
dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zawieszenie reklamy w pasie drogowym
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
dokument PDF


Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celu prowadzenia handlu

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF
wykaz stanowisk odpustowych - dokument PDF
wykaz stanowisk przy cmentarzach - dokument PDF


Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF
wniosek (bez naruszania nawierzchni) - dokument PDF


Utworzono: piątek, 17-02-2012 godz. 00:10
Zmodyfikowano: czwartek, 07-03-2019 godz. 10:42
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 16835