Welcome to MZDiM Bytom   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Welcome to MZDiM Bytom
Welcome REALNAME   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Welcome REALNAME
Wizyta delegacji z Kansas City - Bytom przykładem dobrej mobilności

Dobre skomunikowanie Bytomia z innymi miastami Metropolii jest niewątpliwym atutem naszego miasta. Oprócz dobrej siatki połączeń komunikacji miejskiej, przebiegających przez miasto sieci najważniejszych dróg w kraju, Bytom w ostatnich latach postawił na rozwiązania dotyczące uspokojenia ruchu w Śródmieściu, które mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale też warunki życia w centrum. O strefie Tempo 30, zmianach w organizacji parkowania, rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo pieszych rozmawiali przedstawiciele specjaliści z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bytomia oraz amerykańskiej metropolii Kansas City. Goście ze Stanów Zjednoczonych mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami w mieście oraz organizacją komunikacji pasażerskiej.

Delegacja metropolii Kansas City w Bytomiu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia współpracę z metropolią Kansas City w Stanach Zjednoczonych nawiązała we wrześniu 2021 roku w ramach Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej, prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Jej celem jest współpraca z partnerami z Ameryki Północnej i Łacińskiej w zakresie takich zagadnień jak efektywność energetyczna w budynkach, edukacja, praca i kwalifikacje, przeciwdziałanie ubóstwu w miastach, transformacja cyfrowa oraz mobilność i transport.

To właśnie ostatni punkt współpracy między oboma metropoliami był celem wizyty przedstawicieli metropolii Kansas City w Bytomiu. Podczas spaceru po mieście przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oprowadzili gości ze Stanów Zjednoczonych po miejscach w naszym mieście, gdzie wprowadzono najważniejsze zmiany związane między innymi ze strefą Tempo 30, Strefą Płatnego Parkowania, rozwiązaniami technicznymi związanymi z parkowaniem w mieście, ale również zastosowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi poprawiającymi bezpieczeństwo pieszych.

- W trakcie wizyty przedstawicieli Metropolii GZM oraz metropolii Kansas City zapoznaliśmy naszych gości nie tylko z zastosowanymi rozwiązaniami drogowymi w mieście. Jednym z punktów wizyty, jako dobry przykład zagospodarowania pustych przestrzeni w centrum miasta, był również park kieszonkowy znajdujący się na terenie po wyburzonej kamienicy między ul. Katowicką a Wałową - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.

Podczas spaceru jego uczestnicy zobaczyli także rozwiązania związane z układem drogowym, miejscami postojowymi, ścieżkami rowerowymi, a także uspokojeniem ruchu na ulicach: Miarki, Matejki, Szkolnej, Chrobrego, Smolenia i Nawrota. Warto dodać, że podczas wizyty w Bytomiu goście ze Stanów Zjednoczonych dopytywali o kwestie związane z rozwiązaniami drogowymi w ścisłym centrum miasta, problemami z parkowaniem pojazdów, ale również zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi związanymi z przebudową dróg w naszym mieście.

Metropolia GZM jedynym obszarem w Polsce biorącym udział w projekcie

Przypomnijmy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest jednym z kilku europejskich obszarów metropolitalnych oraz jedynym z Polski, które zostały wybrane w ramach naboru do Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej. Pozytywna ocena wniosku złożonego przez GZM otworzyła drzwi do udziału w wyżej wymienionym programie, którego celem jest ułatwienie metropoliom i miastom liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców, a także obszarom funkcjonalnym z terenu całej Unii Europejskiej, nawiązanie dwu- i wielostronnej współpracy z ponad 300 samorządami lokalnymi i regionalnymi w ramach międzynarodowej sieci obejmującej Amerykę Północną i Południową, Azję oraz Pacyfik.

  • IMG_20220629_163955
  • IMG_20220629_164751
  • IMG_20220629_165044
  • IMG_20220629_170647_1
  • IMG_20220629_172501
  • IMG_20220629_173734
Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Powered By GSpeech