Welcome to MZDiM Bytom   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Welcome to MZDiM Bytom
Welcome REALNAME   Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Welcome REALNAME
Rewitalizacja ul. Dworcowej. Co dzieje się na placu budowy?

Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najważniejszych ulic w naszym mieście, łączącej Plac Michała Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Kościuszki. Wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. realizuje roboty związane z zabezpieczeniem kanału technologicznego, wymianą konstrukcji drogi na odcinku od ul. Moniuszki do pl. Wolskiego, a także wykonuje prace przy budowie fundamentów pod pergole i konstrukcje stalowe.

Warto dodać, że na ul. Dworcowej zostały już w czerwcu zdemontowane oprawy oświetleniowe, trwają również prace związane z izolacją ścian fundamentowych budynków, jak również remontem elewacji kamienic przy ul. Dworcowej prowadzonych przez wspólnoty. Nadal trwają także roboty związane z powstaniem muru oporowego od strony pl. Wolskiego, gdzie wykonano już prace ziemne, a wykonawca przystąpił do robót związanych z zastosowaniem tzw. „chudego betonu” pod zbrojenia.

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia.

Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska 11 kamienic.

Przypomnijmy, że rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.

  • D4N_8135_kopia
  • D4N_8151_kopia
  • D4N_8153_kopia
  • D4N_8155_kopia
  • D4N_8157_kopia
Kliknij w głośniczek aby odsłuchać tekst Powered By GSpeech