Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co nowego na placu budowy?

Rewitalizacja ulicy Dworcowej (1)Ciepły i bezdeszczowy marzec sprzyja prowadzonym pracom budowlanym na ulicy Dworcowej. Realizowane przez firmę HUCZ Sp. z o.o. roboty wykonywane są na całym odcinku ul. Dworcowej. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są od strony pl. Michała Wolskiego, gdzie wykonawca realizuje już roboty ziemne związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, budową schodów i muru oporowego.

- Prace na ulicy Dworcowej realizowane są zgodnie z harmonogramem. Ulica jest w pełni dostępna dla ruchu pieszego, jednak w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, mogą występować czasowe utrudnienia związane z dojazdem do poszczególnych posesji - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Wykonawca jest w stałym kontakcie z mieszkańcami, którzy są informowani o zmianach i kolejnych etapach realizowanych prac. Z każdym dniem postępują również prace na odcinku ul. Dworcowej od ul. Moniuszki do CH Agora, gdzie realizowane są obecnie roboty związane z budową kanału technologicznego - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Roboty ziemne i prace związane z wykonaniem kanału technologicznego

Na odcinku ul. Dworcowej od ul. Moniuszki do pl. Michała Wolskiego wykonawca realizuje prace ziemne związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, budową muru oporowego i schodów od strony pl. Wolskiego.

Z kolei po drugiej stronie ulicy na odcinku od ul. Moniuszki do CH Agora trwają prace związane z budową kanału technologicznego oraz przyłączy do głównego kanału wodociągu. Wykonano już m.in. studnie teletechniczne, a wykonawca prowadzi obecnie prace związane z ich połączeniami.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej (2) Rewitalizacja ulicy Dworcowej (3)  Rewitalizacja ulicy Dworcowej (4) 

Rewitalizacja ulicy Dworcowej (5)Rewitalizacja ulicy Dworcowej (7) Rewitalizacja ulicy Dworcowej (6)   

Można nadal starać się o miejsca parkingowe

Przypominamy, że w trakcie realizacji inwestycji ul. Dworcowa będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, pokój nr 218 lub pod numerem telefonu: /32/ 39 69 753.

Warto dodać, że do tej pory Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wydał około 160 abonamentów, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

Autor zdjęć: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - fot. Hubert Klimek