Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PLANOWANEGO TERMINU ROZPOCZĘCIA PRAC POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH

Naprawa barier energochłonnych przy ulicy ChorzowskiejMiejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia jutrzejszego tj. od 07.04.2022r. rozpoczną się prace związane z wymianą uszkodzonych barier energochłonnych na terenie miasta. Wykonawca rozpocznie prace w pierwszej kolejności na ul.Chorzowskiej od połączenia z ul.Starochorzowską na jezdni w kierunku miasta Chorzów. Prace będą prowadzone zarówno w pasie środkowym rozdzielającym dwie jezdnie jak i w rejonie chodnika biegnącego po zachodniej stronie wzdłuż ul.Chorzowskiej. W związku z tym należy spodziewać się czasowych jednostronnych zawężeń pasów ruchu.

Po zakończonych pracach na ul.Chorzowskiej Wykonawca w dalszej kolejności powinien kontynuować prace na ul.Strzelców Bytomskich na wysokości CH M1, na skrajnym zewnętrznym pasie w kierunku Centrum.
Ostatnim etapem prac będą wymiany barier przeprowadzone na al.Jana Pawła II na wysokości łuków poziomych. Prace powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.