Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu: ul. Piłsudskiego

W dniach 4 i 5 lipca w godzinach 16:00 -23:30 wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Korfantego do ul. Żołnierza Polskiego oraz wyłączony zostanie odcinek ulicy Podgórnej i Żołnierza Polskiego (na odcinku od ul. Piłsudskiego do Smolenia). Powyższe związane jest z organizacją  Dni Bytomia na pl. Sobieskiego.
Na czas zamknięcia nastąpi zmiana trasy komunikacji autobusowej z zawieszeniem funkcjonowania  przystanku  autobusowego przy pl. Sobieskiego w  godzinach   16:00 -23:30 i z wprowadzeniem przystanku zastępczego przy ul. Smolenia 35.
Dla linii 114 i 192 wprowadza się objazd ulicami Prusa–Chrobrego do ul. Piłsudskiego z zawieszeniem funkcjonowania przystanku przy pl. Akademickim.

Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Pawła II

W dniach 23-25 czerwca prowadzone będą prace remontowe nawierzchni na Alei Jana Pawła II. Roboty obejmują jezdnię w kierunku drogi krajowej nr 79 - ulicy Chorzowskiej, na odcinku od zjazdu do centrum (przy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego) do włączenia do ulicy Chorzowskiej. W związku z powyższym, w rejonie prowadzonych robót, ruch pojazdów będzie odbywał się jednym pasem ruchu. Prosimy zachować ostrożność.

Utrudnienia w ruchu: Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

W dniach 5-6 czerwca realizowane będą prace remontowe nawierzchni jezdni Alei J. N. Jeziorańskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Dworską. Prace będą prowadzone etapami w związku z czym wystąpią zawężenia przekroju jezdni. Ruch pojazdów na skrzyżowaniu będzie sterowany ręcznie przez uprawnione osoby. Prosimy zachować ostrożność.

 

Utrudnienia w ruchu: ul. Stolarzowicka

W związku z utrudnieniami wynikającymi z uroczystości  związanych z Bożym Ciałem i odpustem,  w dniu 4 czerwca w godz. 6:00-20:00 wyłączony z ruchu kołowego zostanie odcinek ulicy Stolarzowickiej,  od ul. Dalekiej  do ul. Felińskiego.

Zmianie ulega trasa przejazdu  komunikacji autobusowej w kierunku do centrum   i będzie ona prowadzona  ulicami : Stolarzowicką ,  Felińskiego   do pętli autobusowej  i od pętli  ul. Nickla   do ul. Frenzla. Autobusy jadące od strony ul. Francuskiej dojeżdżać będą do pl. Szpitalnego  i dalej ul. Frenzla  w kierunku  dworca autobusowego.

Zawieszone zostaną przystanki: ul. Stolarzowicka –Bławatkowa na kierunku do centrum; ul. Zjednoczenia. Przystanki przy  pl. Szpitalnym będą funkcjonować. Trasa z  kierunku z centrum  do Miechowic , Stolarzowic nie ulega zmianie.

 

Utrudnienia w ruchu: ul Katowicka

W dniu 11.05.2015 o godzinie 7:00 wprowadzony zostanie kolejny etap robót modernizacyjnych torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Katowickiej  w Bytomiu. Pracami objęty zostanie odcinek ulicy Katowickiej od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piastów Bytomskich z połówkowym zajęciem wlotu tej ulicy. 

Dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy Piastów Bytomskich utrzymany zostanie objazd z poprzedniego etapu (ulicami Katowicką - Korfantego - Marsz. J. Piłsudskiego - Kwietniewskiego - Wrocławską - Kolejową - Pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich - Moniuszki, do Jagiellońskiej), z wyjątkiem dostaw i dojazdów do posesji dla których umożliwiony będzie przejazd ulicą Katowicką w kierunku placu Kościuszki. Na ulicy Katowickiej, od ulicy Piastów Bytomskich do ulicy Rostka, obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Na ulicy Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki) utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy.

Przewidywany termin prowadzenia prac: około miesiąca.