Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Informacja dotycząca opłat za zajęcie pasa drogowego.

Właściciele kamienic wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele muszą pamiętać, aby dopełnić formalności związanych z realizowanymi pracami, np. w zakresie ustawienia kontenerów na gruz i odpady budowlane.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia skutkować będzie naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy MZDiM Bytom pod nr  tel.32 39-69-701,  udzielą informacji.

kontener

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska – kierunek Katowice (wiadukt nad Al. Jana Pawła II)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniu 7 czerwca 2017r. (środa) prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ul. Chorzowskiej – na skrajnym pasie na kierunku do Katowic w rejonie wiaduktu nad Al. Jana Pawła II.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia prac – 8 czerwca 2017r. (czwartek)

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, informuje że od dnia 23 maja 2017r. (wtorek) prowadzone będą prace związane remontem nawierzchni drogowej ul. Frenzla w rejonie skrzyżowania z ul. Nickla i ul. Wiosny Ludów.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
Przewidywany termin zakończenia prac – 26 maja 2017r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Stolarzowicka rejon skrzyżowania z ul. Daleką oraz ul. Frenzla w rejonie skrzyżowania z ul. Nickla i Wiosny Ludów.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuję, że od dnia 12 maja 2017r. prowadzone będą prace związane remontem nawierzchni drogowej ul. Stolarzowickiej w
rejonie skrzyżowania z ul. Daleką. Roboty będą prowadzone również na ul. Frenzla w rejonie skrzyżowania z ul. Nickla i ul. Wiosny Ludów.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia prac - 16 maja 2017r.

Drugi etap przebudowy przepustu drogowego pod ul. Strzelców Bytomskich w rejonie skrzyżowania z ul. Objazdową

Od dnia 08 maja 2017 r.
Zamknięta zostanie dla ruchu kołowego jezdnia wschodnia ( dla jadących do Tarnowskich Gór ).
Ruch kołowy dla obu kierunków prowadzony będzie sąsiednią jezdnią – zachodnią.
Utrzymana będzie zmiana pracy sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich – Objazdowa.
Nadal wyłączona będzie relacja lewoskrętu z ul. Strzelców Bytomskich do ul. Objazdowej ( dla jadących od strony Tarnowskich Gór ).
Objazd do Radzionkowa dla jadących z kierunku Tarnowskich Gór jak dotychczas prowadzony przez ul. Sikorskiego lub poprzez nawrót na rondzie autostradowym do ul. Objazdowej .
Przystanek autobusowy ( przy ul. Objazdowej ) na kierunku do Centrum przywrócony zostanie
w docelowej lokalizacji - zatoce autobusowej.