Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

W związku z realizowaną przez przedsiębiorstwo Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej, w dniu 17 października 2018 r. nastąpi wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu, polegającej na wyłączeniu ulicy Katowickiej z ruchu pojazdów , na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ulicami Chorzowską - Witczaka. Przejazdy poprzeczne w ciągu ulic Rostka i Matejki zostaną utrzymane. Na pozostałych ulicach krzyżujących się z ul. Katowicką to jest Głębokiej, Korfantego, Matejki (odcinek od strony ul. Miarki), Zamenhofa obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.
Planowany termin zakończenia prac (według harmonogramu wykonawcy) - maj 2019.
W sprawie szczegółowych informacji odnośnie realizacji inwestycji i postępu prac, prosimy o kontakt z inwestorem - spółką Tramwaje Śląskie S.A.

Utrudnienia w ruchu: ul. Frenzla

Od dnia 13 października 2018r. (sobota) prowadzone będą prace drogowe związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku jezdni ul. Frenzla od skrzyżowania z ul. Matki Ewy do skrzyżowania z ul. Dzierżonia.
Roboty będą również prowadzone w obrębie Placu Szpitalnego.
Zakończenie robót na w/w odcinku drogi planowane jest na dzień 19 października 2018r.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia przebudowy ul. Frenzla – listopad 2018.

Utrudnienia w ruchu ul. Frenzla

Informujemy, że od dnia 17 września 2018r. (poniedziałek) prowadzone będą prace drogowe związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na odcinku jezdni ul. Frenzla od wysokości sklepu ALDI do skrzyżowania z ul. Matki Ewy. Jest to kolejny etap przebudowy ul. Frenzla. Zakończenie robót na w/w odcinku drogi planowane jest na dzień 19 września 2018r.
O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
Przewidywany termin zakończenia przebudowy ul. Frenzla – listopad 2018.

Utrudnienia w ruchu: Al. Jana Pawła II

Od dnia 12.09.2018r. zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kamieńskiej do ul. Kędzierzyńskiej. Etap ten uwzględnia zamknięcie dla ruchu jezdni w kierunku miasta Chorzów. Przejazd będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni prowadzącej ruch w kierunku miasta Piekary Śląskie. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zakończenie przebudowy w pełnym zakresie zleconego zadania planowane jest na koniec października 2018r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Krakowska

W związku z przebudową sieci ciepłowniczej w rejonie Śródmieścia, wyłączony z ruchu pojazdów został odcinek ulicy Krakowskiej (od nr 8 do ul. Józefczaka). Na odcinku ul. Krakowskiej od Rynku do nr 8 wprowadzono ruch dwukierunkowy. Wyjazd z ul. Krakowskiej i ul. Szymanowskiego umożliwiony jest poprzez Rynek do ul. Podgórnej. Przewidywany okres realizacji prac w tym etapie - do 17 września 2018 r.