Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu: ul. Konstytucji

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 21.10. 2014  na  odcinku ul. Konstytucji w rejonie huty Bobrek  rozpoczną się prace związane z przebudową  odcinka ok. 150,0 m tej ulicy. Prace będą prowadzone przy częściowym zajęciu jezdni oraz całkowitym  chodnika po stronie wschodniej. W  kolejnym etapie roboty będą  prowadzone po stronie zachodniej.

Zakres robót przewiduje również wprowadzenie sygnalizacji wahadłowej obowiązującej na odcinku ok. 50,0 m.

Przy realizacji w/ w zadania nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ul. Konstytucji .    

Utrudnienia w ruchu: ul. Szymały

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że w dniach  (11 i 12 października )   zostanie wyłączona  z ruchu kołowego ul. Szymały w Bytomiu. Powyższe związane jest z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej .

Mieszkańcy bloków przy tej ulicy proszeni są pozostawienie  swoich pojazdów poza miejscem  robót . Dojazd do garaży przy ul. Szymały będzie również utrudniony bądź niemożliwy 

Aktualizacja: skrzyżowanie Wrocławska - Miechowicka - Konstytucji

Konstytucji remont

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu dzisiejszym (6 października), w godzinach wieczornych zakończony zostanie obecnie trwający etap prac i tym samym udrożniona zostanie całość skrzyżowania. W dniach 7-9 października (wtorek - czwartek) prace będą prowadzone w ulicy Konstytucji, na odcinku około 100 metrów od skrzyżowania Miechowicka - Konstytucji do skrzyżowania ulic Konstytucji - Popiełuszki przy połówkowym zawężeniu jezdni (ruch wahadłowy). W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu dla pojazdów nadjeżdżających z i w kierunku dzielnicy Bobrek.

Aktualizacja: ul. Strzelców Bytomskich – Łokietka

Strzelcow- utrudnienia2Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że  od dnia  6 października br  wyłączony z ruchu kołowego  zostanie odcinek ul. Łokietka  od osi  skrzyżowania  z Strzelców Bytomskich w kierunku zachodnim .

Trasa objazdu dla wyłączonego z ruchu odcinka ulicy  Łokietka dla pojazdów do 5 t prowadzona będzie w obu kierunkach ulicami osiedla Stroszek  i odbywać wyłącznie ulicami: Legnicka –Tysiąclecia (jednokierunkowa) - Rydza Śmigłego (jednokierunkowa)  Wojciechowskiego, Narutowicza 

Zmianie ulega trasa przejazdu komunikacji pasażerskiej

Aktualizacja: Skrzyżowanie Wrocławska –Miechowicka –Konstytucji

Karb - remont etap 4Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że na dzień 4 października (sobota) w godzinach wieczornych, planowane jest zakończenie obecnie trwającego etapu remontu skrzyżowania. W związku tym wprowadzony zostanie kolejny etap prac i zmiana organizacji ruchu. Prace obejmować będą południowo-wschodnią „ćwiartkę” skrzyżowania: pasy wlotowe ul. Konstytucji (relacja od Bobrka) oraz  wylot skrzyżowania w ulicę Wrocławską (do Centrum). W związku tym nastąpi zawężenie przekroju ulicy Konstytucji. Na obecnie zawężonym wlocie ul. Wrocławskiej, ruch pojazdów będzie odbywać się dwukierunkowo. Ruch ulicą Miechowicką w dalszym ciągu odbywać się będzie dwukierunkowo  po jednej jezdni.

Przewidywany termin trwania prac i występowania utrudnień - 5.10.2014 (niedziela) - 7.10.2014 (wtorek).