Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Utrudnienia w ruchu: ul Katowicka

W dniu 11.05.2015 o godzinie 7:00 wprowadzony zostanie kolejny etap robót modernizacyjnych torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Katowickiej  w Bytomiu. Pracami objęty zostanie odcinek ulicy Katowickiej od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piastów Bytomskich z połówkowym zajęciem wlotu tej ulicy. 

Dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy Piastów Bytomskich utrzymany zostanie objazd z poprzedniego etapu (ulicami Katowicką - Korfantego - Marsz. J. Piłsudskiego - Kwietniewskiego - Wrocławską - Kolejową - Pl. Wolskiego - Powstańców Warszawskich - Moniuszki, do Jagiellońskiej), z wyjątkiem dostaw i dojazdów do posesji dla których umożliwiony będzie przejazd ulicą Katowicką w kierunku placu Kościuszki. Na ulicy Katowickiej, od ulicy Piastów Bytomskich do ulicy Rostka, obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Na ulicy Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki) utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy.

Przewidywany termin prowadzenia prac: około miesiąca.

UWAGA: Usuwanie reklam - lawet

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ( MZDiM ) wzywa do usunięcia wszystkich  reklam* w jakiejkolwiek postaci znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych w granicach miasta Bytomia bez zezwolenia albo z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu powyższego zarządu drogi w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Utrudnienia w ruchu: ul. Sikorskiego

W dniu 14 kwietnia rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Sikorskiego od numeru 11 do granicy z miastem Radzionków. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu jednego kierunku ruchu z Radzionkowa do Bytomia. Przeciwny kierunek ruchu odbywać się będzie objazdem poprzez ulice Strzelców Bytomskich i Objazdową.

Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 11 kwietnia rozpoczną się prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w ciągu ulic Katowickiej  na odcinku od placu Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ulic Katowickiej i Jagiellońskiej. Na odcinku ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Moniuszki do Katowickiej) oraz na ulicy Katowickiej (od placu Kościuszki do ulicy Jagiellońskiej) ruch będzie odbywał się dwukierunkowo.

Utrudnienia w ruchu: ul. Ostatnia

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że od dnia 25 marca w ciągu ulicy Ostatniej prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni. Zakres prac będzie obejmował początkowy odcinek ul Ostatniej, na wysokości numerów 1 i 1a, a następnie na wysokości numeru 5. Roboty będą prowadzone przy połówkowym zawężeniu. Ruch pojazdów będzie kierowany przez uprawnione osoby.