Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Terminy przyjmowania wniosków na zajęcie pasa drogowego w 2017r.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że wnioski o wydanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego w roku 2017 przyjmowane są w następujących terminach :
• Całoroczne stanowiska handlowe pod cmentarzami – odnawiane - do 31 grudnia 2016 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Całoroczne stanowiska handlowe – nowe - do końca stycznia 2017 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Stoiska handlowe podczas odpustów parafialnych – od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 r. ( wnioski należy składać w pokoju 202 ).
• Stoiska handlowe okolicznościowe pod cmentarzami niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne – nie wcześniej niż 40 dni przed, ale nie później niż na 14 dni przed wnioskowanym terminem ( wnioski należy składać w pokoju 202 lub sekretariacie ).
• Stoiska handlowe pod cmentarzami z okazji dnia Wszystkich Świętych – od 11 września 2017 r. do 29 września 2017 r ( wnioski należy składać w pokoju 202 ).

Utrudnienia w ruchu: ul. Romanowskiego

W związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Łagiewniki spotkaniem wigilijnym, w dniu 17 grudnia, w godzinach 9.00-20.00 nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdów fragmentu ulicy Romanowskiego - na wysokości Placu W. Szalonka.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska

W związku z pracami remontowymi wiaduktu kolejowego nad ulicą Chorzowską w rejonie skrzyżowania z ulicą Miarki, od dnia 19 grudnia (poniedziałek), od godzin porannych, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą prowadzone etapowo z każdorazowym zawężeniem pasów ruchu na ulicy Chorzowskiej. Wystąpią również okresowe, naprzemienne zamknięcia chodników pod przedmiotowym wiaduktem. Przewidywany termin zakończenia prac - 22 grudnia 2016 r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Chorzowska, Al. Jana Pawła II

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że w dniu 15 grudnia 2016r. (czwartek) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ul. Chorzowskiej – pas na kierunku do Katowic (od wyjazdu z Al. Jana Pawła do skrzyżowania z ul. Arki Bożka)
Roboty będą prowadzone również na Al. Jana Pawła II.
Prosimy o zachowanie ostrożności.


Przewidywany termin zakończenia robót – 16 grudnia 2016r.

Utrudnienia w ruchu: ul. Miechowicka i ul. Wrocławska (roboty związane z usuwaniem szkód górniczych)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje że od dnia 08.12.2016r. (czwartek) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone będą roboty drogowe związane z usuwaniem szkód górniczych na jezdniach ul. Miechowickiej (na wysokości ul. Kołłątaja) i ul. Wrocławskiej (od skrzyżowania z ul. Konstytucji do wiaduktu).  W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ulicach objętych robotami. Zaleca się wykorzystywać alternatywne połączenie Miechowic z centrum miasta poprzez obwodnicę Al. Nowaka - Jeziorańskiego z ul. Celną i ul. Strzelców Bytomskich.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie ostrożności.


Przewidywany termin zakończenia prac – 31 grudzień 2016r.