Zgłoszenia o awariach:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon. 730-1730
wt.-pt. 730-1500

kasa: pon. 1030-1700
wt.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Drogi dojazdowe do Centrum Handlowego "Plejada"

W związku z pracami utrzymaniowymi obiektu mostowego, usytuowanego w ciągu drogi krajowej 88 – Alei J. N. jeziorańskiego, nad drogą komunikującą parking CH „Plejada” informujemy o wynikających z tego, od dnia 24 sierpnia,  utrudnieniach w ruchu:
Prace będą prowadzone pod obiektem, przy zawężeniu jezdni drogi łączącej ronda układu drogowego CH „Plejada”. Ruch pojazdów w ciągu dnia będzie odbywał się wahadłowo, sterowany przez uprawnione osoby. Poza godzinami funkcjonowania centrum handlowego, pierwszeństwo przejazdu na zasadach ogólnych. Realizacja robót planowana jest do dnia 29 sierpnia. Prosimy zachować ostrożność. 

Utrudnienia w ruchu: ul. Żołnierska i Łokietka

W dniach 5-6 sierpnia prowadzone będą prace remontowe nawierzchni ulic Żołnierskiej i Łokietka. 
W zakresie ulicy Łokietka prace będą prowadzone na odcinku leśnym na długości około 300 metrów przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
W zakresie ulicy Żołnierskiej prace będą prowadzone na następujących odcinkach:
1. pomiędzy skrzyżowaniami z  ulicami Ptakowicką i Ku Duklom, przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany przez uprawnione osoby. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Żołnierska-Ptakowicka będzie pracować w trybie ostrzegawczym.
2. pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Radosną i Koksową przy połówkowym zawężeniu jezdni - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Podziękowania.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym moja praca na stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu dobiegła końca, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

Pragnę zatem serdecznie podziękować Wszystkim za lata wspólnej pracy.

Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim firmom i instytucjom, z którymi miałem okazję współpracować, w okresie pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora, za okazywaną mi życzliwość i zrozumienie. Współpraca z Państwem była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji i zadowolenia. Cieszy mnie fakt, że wszystkie lata pracy pozwoliły nam również na stworzenie przyjaznej atmosfery przy wypełnianiu powierzanych nam obowiązków, co szczególnie sobie cenię.

Uruchomienie parkomatów ŚKUP na terenie Bytomia

MZDiM informuje, iż od dnia 01.08.2015 r. rozpoczną się czynności odbiorowe związane z uruchomieniem parkomatów ŚKUP na terenie Bytomia.
Szczegółowe informacje dotyczące Śląskiej Karty Usług Publicznych można znaleźć na www.kartaskup.pl

Utrudnienia w ruchu: ul. Katowicka

W dniu 21 lipca 2015 około godziny 10:00  wprowadzony zostanie kolejny etap robót modernizacyjnych torowiska tramwajowego  w ciągu ulicy Katowickiej w Bytomiu. Pracami objęta zostanie połowa jezdni ul. Katowickiej (po stronie zabudowy) na odcinku około 70 metrów od skrzyżowania z ul. Piastów Bytomskich w kierunku ulicy Rostka. W związku z tym udrożniona dla ruchu pojazdów zostanie ulica Katowicka na odcinku od ul. Piastów Bytomskich do ul. Jagiellońskiej. Na ulicy Jagiellońskiej zostanie przywrócony ruch jednokierunkowy. Ulica Katowicka na odcinku objętym robotami pozostaje jednokierunkowa.

Przewidywany termin prowadzenia prac: do końca sierpnia.