Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Zrealizowane

Przebudowa ul. ZgodyPrzebudowa ul. Kokota


Przebudowa ul. Kawki


Przebudowa ul. HoleczkówBudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach


Budowa muru oporowego ul. Rycerska


Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji desczowej na Oś. Srebrne Stawy ul. Golfowa


Budowa dojazdu i parkingu przy ul. Świętochłowickiej 3a w Bytomiu


Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe A1 przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu


Przebudowa układu komunikacyjnego Placu Wolskiego w Bytomiu


Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ul. Bławatkowej do ul. Dalekiej realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Stolarzowickiej na odcinku od ul. Rokitnickiej do skrzyżowania z ul. Felińskiego-Nowa - etap I i od ul. Bławatkowej do ul. Frenzla - etap II


Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Ptakowickiej (powiatowa) z ul. Żołnierską (DK-78) w Bytomiu


Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Kędzierzyńską w Bytomiu


Przebudowa skrzyżowania ul. Zabrzańskiej z ul. Wyzwolenia oraz zjazdem do byłej KWK „Szombierki"


Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptakowickiej (Górniki) na odcinku od Żołnierskiej do granicy miasta Bytomia wraz z kanalizacją odwadniającą


Przebudowa ulicy Dembowskiego w Miechowicach


Przebudowa ulicy Długosza w Miechowicach


Przebudowa ulicy Dolomitowej


Przebudowa ulicy Energetyki


Przebudowa ulicy Lazarówka


Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte


Przebudowa ulicy Partyzantów


Remont ulicy Siemianowickiej


Przebudowa ulicy Sportowej


Budowa sygnalizacji drogowo – tramwajowej na przystanku „Pod Brzozami” w ciągu ul. Konstytucji


Przebudowa ul. Szymały


Przebudowa ulicy Wiązowej


Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu


 Przebudowa ul. Wiosny Ludów


Przebudowa ul. Wiśniowej w Bytomiu


Przebudowa ulicy Wieniawskiego