Likwidacja dzikiego wysypiska przy ulicy Krzyżowej

Zakończono prace przy likwidacji dzikiego wysypiska przy nasypie kolejowym przy ulicy Krzyżowej.

Zebrano:

 • odpady komunalne 13m3,
 • odpady wielkogabarytowe 12,5 m3,
 • odpady biodegradowalne 7,5m3,
 • opony 40szt.,
 • tworzywa sztuczne 0,5m3,
 • odpady budowlane 7,75m3,
 • papa 1m3.

W chwili obecnej prace prowadzone są przy ul. Frenzla.

 • 05
 • 03
 • 02
 • 06
 • 04