Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

najbliższy przystanek tramwajowy: plac Sikorskiego

najbliższy przystanek autobusowy: plac Jana III Sobieskiego, plac Akademicki, ul. Chrobrego.

telefon całodobowy Dyspozytor: +48 795 550 347

Sekretariat od poniedziałku do piątku od 7:15-15:15 tel. (32) 396 97 00

Biuro Zarządu Cmentarza Komunalnego od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00 tel. (32)  420 77 90
lub +48 691 454 943

e-mail do Dyspozytora

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail do Sekretariatu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail do Biura Zarządu Cmentarza Komunalnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu  wykonuje obowiązki zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa nieoddanych we władanie innym podmiotom, placach i ciągach pieszych w granicach miasta Bytomia, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych zwłaszcza w zakresie: planowania,

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami oraz planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach publicznych. Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu należy również: prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej, sprawowania funkcji zarządcy zbiorników, cieków i urządzeń wodnych oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowanie cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich i innych obiektów będących we władaniu jednostki.

Budynek nie dostępny dla osób na wózkach.

Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę i uzyskać pomoc w wejściu do budynku.

Przy wejściu głównym są oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia można dokonać: listownie na adres Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie (32) 396 97 00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza się stawić, wskazanie sposobu kontaktu na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 

Kontakt z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych

Edyta Świątczak-Gurzęda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

ul. Parkowa 2, Bytom

pokój 210 (I piętro)

telefon: (32) 283 62 10

telefon komórkowy: +48 603 499 334