Slide
Zamówienia poniżej
130 tysięcy złotych netto
Zamówienia
publiczne
Dział Zamówień Publicznych

tel. (32) 396 97 25
e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mariusz Saweczko
tel. (32) 396 97 26
e-mail: msaweczko@mzdim.bytom.pl
Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Krzysztof Mączarowski
tel. (32) 396 97 28
e-mail: kmaczarowski@mzdim.bytom.pl