Nowy plac zabaw w Bobrku

Nowa Kolonia Robotnicza w Bobrku to osiedle wybudowane dla pracowników Huty Julia na początku XX wieku. W tym roku na nowo zagospodarowane zostały tam przestrzenie pomiędzy budynkami. To łącznie ponad 33 tys. mkw. odnowionych w ramach unijnego projektu przestrzeni pomiędzy ulicami Żwirową, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego.

Zagospodarowana przestrzeń przy ul. Witczaka

Nowe ławki, wygodne szezlongi, kilkuosobowe huśtawki i nowe nasadzenia - to tylko część elementów, jakie złożyły się na zagospodarowanie przestrzeni przy ulicach Staffa i Witczaka zrealizowanych w ramach projektu Stworzenia przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II.

Zagospodarowane podwórko przy ul. Zabrzańskiej 126

Zakończyła się realizacja części projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku, obejmująca m.in. zagospodarowanie trzech podwórek: przy ul. Konstytucji 31a i 38 oraz przy ul. Zabrzańskiej 126. Powstały tam m.in. nowe wiaty śmietnikowe, chodniki, palisady i ogrodzenia.

Mickiewicza urządzona

Zakończył się unijny projekt zagospodarowania przestrzeni ul. Mickiewicza i okolic. Nowe chodniki, ławeczki i zieleń, która wiosną rozkwitnie będą teraz godnym tłem dla wyremontowanych w ramach tego samego przedsięwzięcia zabytkowych kamienic.

Park Ludowy w nowej odsłonie

Park Ludowy w Miechowicach wita spacerowiczów także po zmroku. Zakończyła się rewitalizacja parku, w ramach której powstały: nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna, stanęły nowe ławki i kosze na śmieci, wyremontowane i doświetlone zostały alejki. Inwestycja warta 3 mln zł była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej w kwocie prawie 2,8 mln zł.

Spotkajmy się na Nowej Dworcowej

Niespełna 450 metrów długości. W sercu Śródmieścia, z przykładami secesji, jakich nie powstydziłyby się europejskie stolice. Po latach ul. Dworcowa zyskała nowe oblicze. W piątek, 1 września o 14.00 odbędą się urodziny ulicy w nowej odsłonie, a imprezie towarzyszyć będą wystawy, spacery i koncerty.

Nowa Dworcowa - ulica Dworcowa po rewitalizacji

Wykonawca przebudowy ul. Dworcowej - firma HUCZ Sp. z o.o. - zgłosił gotowość do odbioru realizowanej inwestycji. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wskazał wykonawcy usterki oraz wady, które uniemożliwiają odebranie inwestycji. Wykonawca ma usunąć błędy w ciągu dwóch tygodni.

Plac zabaw na alei Marka Sienickiego oddany do użytku

Przy al. Marka Sienickiego oraz ul. Grabowej powstały nowe miejsca rekreacji oraz międzypokoleniowych spotkań. Mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z boiska do gry w bule, koszykówki oraz powiększonego placu zabaw.

Place zabaw w Bobrku już otwarte

W ramach realizowanego w Bobrku projektu Stworzenia przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia, przy ul. Stalowej oddane zostały do użytku dwa całkowicie odnowione place zabaw. Na dzieci czekają tam ogrodzone, dobrze wyposażone miejsca do zabawy.

W rejonie torowiska tramwajowego na ul. Dworcowej wykonawca kończy układanie kostki granitowej. Konieczne będą prace nocą

Kończą się prace związane z montażem kostki granitowej na ul. Dworcowej. Ze względu na konieczność wykonania bruku na torowisku na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Moniuszki, wykonawca przebudowy będzie wprowadzał czasowo zawężenie jezdni.