Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Dostępny jest pod adresem: https://www.mzdim.bytom.pl/
Data opublikowania strony internetowej: 20 lipca 2022 rok
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 20 lipca 2022 roku
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.:

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
  • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści.
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 20 lipca 2022 roku
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 28 marca 2024 roku.
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: w 2022 roku perfekcyjneStrony.pl. Przegląd deklaracji został zrealizowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Justyna Stolka, Krystian Gnacik
Email do osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Numer telefonu do osoby kontaktowej: (32) 396 97 69 lub (32) 396 97 03

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

 

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). Niektóre odnośniki prowadzą do plików, które nie są plikami dostępnymi cyfrowo.

Obrazki
Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem wave.webaim.org) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

  • 0 błędów krytycznych
  • 0 błędów kontrastowych

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Dojazd do siedziby Zarządu

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego Zarządu znajdują się przystanki: przy ulicy Chrobrego - linie autobusowe: 24, 52, 53, 99, 104 113N, 700, przy placu Akademickim - linie autobusowe:  114, 192 oraz przy placu Jana III Sobieskiego - linie autobusowe: 42, 52, 85, 91, 114, 148, 185, 192, 227, 608, M3, M16, M17, M102, 700, 830 (stan na 22 lutego 2024 roku). W odległości ok. 700 metrów znajduje się przystanek przy placu Sikorskiego - linie tramwajowe: 0, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 38, 40, 49 (stan na 20 lipca 2022 roku).

rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku można dostać się wejściem głównym od strony ul. Smolenia 35. Siedziba znajduje się na drugim i trzecim piętrze.

Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ponieważ do wejścia na parter prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę i uzyskać pomoc w wejściu do budynku.

Dostępność parkingu

Przy ul. Smolenia 35 są oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Dostępność toalety

W Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Ułatwienia:

Tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (Parter - kancelaria Urzędu Miejskiego, pokój numer 16).

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W budynku nie ma windy.