17 kobiet z Ukrainy, które zarejestrowały się jako osoby bezrobotne, zostało zatrudnionych z początkiem lipca w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów

Najpierw była rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, a później rozmowy i spotkania z pracodawcą, który określił warunki i zakres prac. 17 kobiet z Ukrainy, które zarejestrowały się jako osoby bezrobotne, zostało zatrudnionych z początkiem lipca w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, gdzie będą zajmować się utrzymaniem i obsługą terenów zieleni miejskiej w naszym mieście.

- To kolejna forma pomocy dla obywateli Ukrainy, jaką mogło zaproponować miasto. Cieszę się, że wszystkie Panie, które zadeklarowały chęć pracy, przyjęły warunki i zakres proponowanych robót, jakie zlecił im Miejski Zarząd Dróg i Mostów - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Pomogą w utrzymaniu i pielęgnacji miejskiej zieleni w mieście

Wszystkie zatrudnione kobiety z Ukrainy od 1 lipca zostały skierowane do pracy w Dziale Zaplecza Technicznego Zarządu Dróg i Mostów, gdzie będą zajmować się utrzymaniem, obsługą i pielęgnacją miejskiej zieleni. Do ich obowiązku będzie należało między innymi: przycinanie roślin, drzew czy krzewów, odnawianie obrzeży klombów i trawników, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin, nawadnianie roślin, wykonywanie dekoracji przestrzennych - florystycznych, a także sadzenie, przesadzanie roślin, krzewów, kwiatów jednorocznych, wysiew nasion i sadzonkowanie roślin, pielęgnacja bylin i traw ozdobnych oraz inne prace porządkowe.

Warto dodać, że prace będą wykonywane głównie na terenie miejskich parków, reprezentacyjnych placach i skwerach w mieście, przy głównych ciągach komunikacyjnych, ale również na terenie Zaplecza Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Wszystkie zatrudnione kobiety z Ukrainy otrzymały umowę o pracę na pełny etat do końca października 2022 roku, a wynagrodzenie, jakie otrzymają za wykonywaną pracę w ramach tzw. robót publicznych, częściowo zostanie pokryte ze środków rządowych pochodzących z Funduszu Pracy, które pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu.

  • 01
  • 02
  • 03