Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najważniejszych ulic w naszym mieście, łączącej Plac Michała Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Kościuszki.

Trwa rewitalizacja ul. Dworcowej, jednej z najważniejszych ulic w naszym mieście, łączącej Plac Michała Wolskiego z ul. Moniuszki i Placem Tadeusza Kościuszki.

Wykonawca - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje prace związane z siecią elektryczną, aktualnie wykonując rury osłonowe i podejścia do budynków, a także realizuje prace zabezpieczające kanału technologicznego od ul. Moniuszki do pl. Kościuszki oraz podłączenia odwodnienia do budynków.

Warto dodać, że na ul. Dworcowej w rejonie pl. Wolskiego zostały już przygotowane nasypy pod konstrukcję schodów i drugiej części muru oporowego, jak również rozpoczęły się prace związane z układaniem obrzeży zieleńców. Ponadto trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowych pod fundamenty pod pergole.

Kontynuowane są także prace związane z odnową kamienic przy ul. Dworcowej. Cześć z nich została już odnowiona, a przy kolejnych pojawiają się rusztowania, co jest zapowiedzią rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych, m.in. przy kamienicy na rogu ul. Dworcowej i Moniuszki.

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska 11 kamienic.

Przypomnijmy, że rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.

  • 09
  • 03
  • 01
  • 06
  • 07
  • 05
  • 04
  • 02
  • 08