Przebudowa ul. Gwareckiej zakończona. To już czwarta tegoroczna inwestycja drogowa zrealizowana ze środków budżetu miasta

Zakończyła się przebudowa ulicy Gwareckiej. Początkowo inwestycja miała objąć tylko odcinek od ul. Tramwajarzy do ul. Kruszczowej, jednak podczas realizacji robót poszerzyliśmy zakres prowadzonych prac m.in. o dobudowę trzech odcinków chodnika, wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach ul. Stawowej, Tramwajarzy i Gwareckiej, a także przebudowę studzienek ściekowych oraz wykonanie zieleńców. Koszt realizacji inwestycji wyniósł łącznie prawie 732 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- To już czwarta inwestycja drogowa zrealizowana ze środków budżetu naszego miasta w 2022 roku. Przebudowaliśmy już ul. Strzelców Bytomskich II, skrzyżowania ul. Bławatkowej i Stolarzowickiej, wykonaliśmy boczną ul. Woźniaka, a teraz oddajemy mieszkańcom przebudowany odcinek ul. Gwareckiej - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - W trakcie prowadzonych prac zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu robót ze względu na duże zniszczenia warstw ścieralnych, liczne spękania i zapadnięcia studni kanalizacyjnych na ul. odcinku ul. Stawowej i Tramwajarzy oraz w dalszym ciągu ul. Gwareckiej - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Zakres prac

Podstawowy zakres przebudowy ul. Gwareckiej obejmował odcinek liczący 239 metrów od ul. Tramwajarzy do ul. Kruszcowej, w tym przebudowę zjazdów do posesji, chodniki, pas postojowy oraz istniejące zieleńce a także wymianę betonowych krawężników, uzupełnienie elementów odwodnienia powierzchniowego, odtworzenie wpustów oraz przeprowadzenie regulacji studni rewizyjnych, skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych w jezdni.

Podczas prowadzonych robót na ul. Gwareckiej rozszerzony został zakres prac drogowych o dwa odcinki sąsiednich ulic: Tramwajarzy i Stawowej, a także odcinek ul. Gwareckiej od skrzyżowania z ul. Tramwajarzy do przystanku autobusowego. Ponadto przebudowa objęła również chodniki - w stronę ul. Kruszcowej, od skrzyżowania ul. Gwareckiej z ul. Tramwajarzy w kierunku ul. Kruczej do przystanku autobusowego oraz od skrzyżowania ul. Gwareckiej z ul. Stawową w kierunku do ul. Cybisa.

- Mimo rozszerzonego zakresu prac, wykonawca - firma DALPOL z Bytomia zrealizowała je w terminie zgodnym z pierwotną umową, dzięki czemu ulica Gwarecka została dopuszczona do ruchu jeszcze w lipcu - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.

Warto dodać, że rozszerzony zakres prac obejmował również zabudowę nowych krawężników, obrzeży, rekultywację terenów zielonych, przebudowę studzienek ściekowych wraz z wymianą przykanalików oraz włazów studni kanalizacyjnych.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11