27 lipca rozpocznie się II etap przebudowy ulicy Piekarskiej. Wykonawca - Eurovia Polska S.A. rozpocznie prace na ul. Sądowej, gdzie zostanie zmodernizowane torowisko tramwajowe oraz powstaną dwa nowe łączniki umożliwiające bezpośredni skręt tramwaju z ul. Piekarskiej w ul. Sądową i z ul. Sądowej w ul. Powstańców Warszawskich. II etap prac na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich zgodnie z zapowiedzią wykonawcy ma potrwać trzy miesiące i powinien zakończyć się w drugiej połowie października 2022 roku.

 

27 lipca rusza II etap przebudowy ul. Piekarskiej. Będą zmiany w organizacji ruchu na ul. Powstańców Warszawskich. Zobacz jakie zostaną wprowadzone zmiany od 27 lipca

Od środy 27 lipca zmiany w organizacji ruchu na ul. Powstańców Warszawskich

Wykonawca przebudowę linii tramwajowej obejmującej ulicę Piekarską i Sądową rozpocznie w środę 27 lipca prace na skrzyżowaniu ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich, gdzie powstanie nowy łącznik, umożliwiający skręt tramwajom z ul. Sądowej w ul. Powstańców Warszawskich. Nowy łącznik ma umożliwić po zakończeniu inwestycji tramwajowi nr 38 bezpośredni kurs z ul. Piekarskiej przez ul. Sądową do przystanków zlokalizowanych przy ul. Moniuszki i na pl. Sikorskiego.

W związku z tym od 27 lipca zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Powstańców Warszawskich polegające na:

 • zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu na wysokości budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 30 - zwężeniu ulegnie lewy pas ruchu, tym samym kierowcy będą mogli korzystać tylko z prawego pasa ruchu;
 • likwidacji przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Sądowej i przeniesienie go na wysokość budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 32;
 • ograniczeniu prędkości do 30 km/h na całym zwężonym odcinku jezdni;
 • likwidacji sygnalizacji świetlnej i znaków ostrzegawczych A-21 w związku z zawieszeniem ruchu tramwajowego na ul. Sądowej;
 • zakazie zatrzymywanie się na odcinku od budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 32 do 34.
 • 03
 • 01
 • 06
 • 07
 • 05
 • 04
 • 02

Przypominamy! Wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej

W związku z rozpoczęciem budowy nowego łącznika linii tramwajowej z ul. Sądowej do ul. Powstańców Warszawskich, zmienione zostały od 23 lipca trasy kursowania linii nr 6 i 19, zaś linia nr 38 będzie zawieszona. Na czas prowadzonych robót wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza: T-38 i T-19, a także dodatkowo nowa linia tramwajowa nr 39:

 • linia tramwajowa nr 6 będzie od 23 lipca kursowała na trasie Katowice Brynów Centrum Przesiadkowe - Chorzów Rynek - Bytom Plac Sikorskiego - Łagiewniki Targowisko - Chorzów Batory Zajezdnia według nowego rozkładu jazdy;
 • linia tramwajowa nr 19 od 23 lipca będzie kursowała na trasie Bytom Plac Sikorskiego - Katowice Plac Wolności;
 • linia tramwajowa nr 39 od 23 lipca będzie kursowała na trasie: Bytom Szkoła Medyczna - Stroszek Zajezdnia;
 • linia autobusowa nr 19 będzie obsługiwać przystanki Bytom Plac Sikorskiego oraz Bytom Urząd Miejski;
 • linia autobusowa komunikacji zastępczej T-38 będzie kursować na trasie Bytom Kościół św. Trójcy - Bytom Powstańców Śląskich - Bytom Kościół św. Trójcy.

Uwaga! Szczegółowe rozkłady jazdy, zmiany lokalizacji przystanków oraz funkcjonowanie innych linii tramwajowych dostępna są na stronie Zarządu Transportu - Metropolitalnego

Co zostanie wykonane w ramach przebudowy ul. Piekarskiej?

Ulica Piekarska zostanie przebudowana na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową aż do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Bytom Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Piekarskiej wraz z rozjazdem na skrzyżowaniu z ul. Sądową i dalej wzdłuż ul. Sądowej do jej skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich włącznie z rozjazdem torowym. To niespełna 2-kilometrowy fragment linii tramwajowej w całości wbudowanej w jezdnię.

Torowisko wykonane zostanie w prefabrykowanych płytach torowych oraz na płycie betonowej wykonanej na miejscu, ze sprężystym mocowaniem szyn w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Na etapie prac ziemnych wykonane zostaną roboty przezbrojeniowe sieci podziemnych kolidujących z zakresem torowym. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania, nowe elementy układu zasilania oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe, w tym także tzw. przystanki wiedeńskie. Na końcowym przystanku linii nr 38, czyli przystanku Bytom Powstańców Śląskich, powstanie dwutorowa krańcówka z torem odstawczym.

Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Przebudowana ul. Piekarska ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - osób niedowidzących oraz z trudnościami w poruszaniu się. Nowe perony będą peronami wyniesionymi - tak, aby ułatwić pasażerom łatwe wsiadanie do tramwaju, zwłaszcza historycznego wagonu typu N, który obok nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego będzie nadal obsługiwał linię nr 38.

Oprócz tego, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz uporządkowane będzie parkowanie wzdłuż całej ul. Piekarskiej. Jezdnia między ul. Wrocławską a ul. Piłsudskiego ma zostać wykonana przy użyciu kostki ciętej, płomieniowanej z uwagi na reprezentacyjny charakter fragmentu ulicy. W zakresie BPK jest przebudowa sieci wodociągowej.

Wspólna inwestycja warta ponad 49 mln zł

Przebudowa ulicy Piekarskiej to kolejna niezwykle ważna inwestycja w Bytomiu, w efekcie której ta część miasta zmieni się nie do poznania. Inwestycja przeprowadzona zostanie na szeroką skalę, dzięki trójstronnemu porozumieniu o wspólnej realizacji zadania podpisanemu przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., Gminę Bytom reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

W efekcie wspólnego postępowania przetargowego wyłoniony został jeden generalny wykonawca prac - firma Eurovia Polska S.A. Zgodnie z podpisaną 2 lutego 2022 roku umową wykonawca miał pięć miesięcy na prace projektowe oraz po ich zatwierdzeniu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, 12 miesięcy na realizację wszystkich robót, co oznacza, że cała inwestycja powinna zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość prac dla tego zadania wynosi niemal 40 mln zł netto, czyli ponad 49 mln zł brutto.