Co słychać na placu budowy ulicy Dworcowej? Kolejne zrewitalizowane kamienice odsłaniają swoje piękno

Zakończenie prac teletechnicznych, realizacja robót związanych z zabezpieczeniem kanału kanalizacji teletechnicznej, wykonanie przykanalików przy budynkach, a także fundamentów pod oświetlenie oraz realizacja kolejnych prac związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi. To prace, jakie w ostatnim tygodniu wykonywane były na ulicy Dworcowej, gdzie trwa jej rewitalizacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach rewitalizacji ulicy Dworcowej, jednej z najważniejszych dróg w Bytomiu, łączącej plac Michała Wolskiego z placem Tadeusza Kościuszki realizowane są również prace modernizacyjne kamienic przy ul. Dworcowej, a także na rogu ulicy Dworcowej i Moniuszki. Warto dodać, że wykonawca zakończył także roboty wodociągowe, regulowane są studnie teletechniczne, jak również realizowane są prace związane z odtworzeniem konstrukcji drogi na odcinku od Hotelu Bristol do restauracji McDonald`s.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska 11 kamienic.
Przypomnijmy, że rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.