Zakończono prace przy likwidacji dzikiego wysypiska w „lesie” przy ul Frenzla i Szyb Zachodni.

Zebrano:

 • odpady komunalne 5m3,
 • odpady wielkogabarytowe 4m3,
 • odpady biodegradowalne 14m3,
 • opony 99szt.,
 • tworzywa sztuczne 8m3,
 • odpady budowlane 7m3,
 • papa 1m3.

Prace objęły teren 4,5ha.

 • 05
 • 03
 • 02
 • 01
 • 06
 • 04