W dniu dzisiejszym tj. 04.08.2022 r. na ul. Chorzowskiej rozpoczęły się prace związane z remontem bieżącym nawierzchni dróg, prace mogą potrwać do 09.08.2022 r. Termin zakończenia robót jest uzależnione od warunków atmosferycznych.

 

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezwłocznie po zakończeniu prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.