Zastosowana w lipcu br. podczas realizowanych prac gwarancyjnych technika klejenia płyt na odcinku ul. Katowickiej od ul. Korfantego do ul. Matejki przez firmę NDI Sopot SA - wykonawcę robót związanych z przebudową torowiska i układu drogowego w ul. Katowickiej - nie sprawdziła się. Prowadzone wówczas roboty nie przyniosły spodziewanych efektów, a stan nawierzchni drogi z płyt granitowych uległ dalszemu pogorszeniu. Spółka Tramwaje Śląskie SA oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów wezwały już wykonawcę do pilnej naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi w terminie do 15 listopada 2022 roku.

 - Realizowane w lipcu prace gwarancyjne nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie wezwaliśmy wykonawcę nie tylko do przedstawienia planu naprawczego wraz z harmonogramem prac, ale również analizy technologii łączenia płyt granitowych z torowymi a także analizy w zakresie wad strukturalnych materiałów zastosowanych w czasie napraw gwarancyjnych - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Dotychczasowe naprawy nieskuteczne. Wykonawca wezwany ponownie do usunięcia wad

Dotychczasowe prace naprawcze płyt granitowych w ul. Katowickiej zostały negatywnie ocenione przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Stwierdzono nie tylko spękania na nowych płytach, różne dylatacje pomiędzy płytami, ich nierówne ułożenie, co miało wpływ na pogorszenie stanu technicznego płyt. MZDiM ponadto negatywnie ocenił skuteczność dokonywanych napraw bez stałego wyłączenia ruchu kołowego na remontowanych odcinkach.

Wobec powyższego spółka Tramwaje Śląskie SA w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu wezwała wykonawcę - firmę NDI Sopot SA do usunięcia wszelkich stwierdzonych wad nawierzchni drogowej z płyt granitowych w terminie do 15 listopada br. W przypadku niepodjęcia skutecznych działań mających na celu naprawę uszkodzonych płyt granitowych w wyznaczonym terminie, Tramwaje Śląskie będą, począwszy od 16 listopada naliczać kary określone w umowie na przebudowę torowiska i układu drogowego w ul. Katowickiej.

Przypomnijmy, że w połowie 2021 roku na ul. Katowickiej podczas wizji z udziałem wykonawcy zostały wskazane uszkodzenia w płytach granitowych. Uszkodzenia pojawiły się na krawędziach płyt, widoczne były także liczne spękania, wykruszenia, a także odspojenie części płyt od podłoża. Wykonawca zobowiązał się wówczas, że dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone płyty oraz wdroży nowy sposób klejenia płyt w oparciu o zaprawy i żywice epoksydowe, które pozwolą w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń. Niestety zastosowane materiały klejące i zaprawy nie spełniły oczekiwań, wobec czego firma NDI Sopot SA została ponownie wezwana do naprawy uszkodzonych płyt w ramach obowiązujących gwarancji umownych.