Informujemy, że od dnia 12 września rozpoczną się prace związane z remontem chodników przy ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy ul. Robotniczą a ul. Pionierów o łącznej powierzchni około 100m2.

Wymianie ulegną krawężniki, obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu "Holland".

Szacunkowy koszt przedmiotowego przedsięwzięcia to ok. 26,5 tys. zł.

Planowany termin zakończenia prac to 16 września 2022 r.

Remont ma na celu poprawę estetyki, komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców.