Budowa nowej pochylni oraz przebudowa chodnika wzdłuż muru oporowego przy ul. Chorzowskiej, wymiana część nawierzchni chodnika łączącego ul. Chorzowską z ul. Kilara, balustrady na murze oporowym o długości 125 m od strony ul. Chorzowskiej, a także kanalizacji deszczowej i drenażu. Zakończyła się kolejna inwestycja, na jaką miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt całej inwestycji wyniósł 687 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 504 tys. zł.

 - To kolejna inwestycja zakończona w naszym mieście z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Chodnik wzdłuż muru oporowego przy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych to ważny ciąg komunikacyjny, którym poruszają się mieszkańcy Rozbarku do Śródmieścia - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Przebudowa chodnika, pochylni, a także prace związane z modernizacją balustrady z pewnością nie tylko poprawiły komfort poruszania się mieszkańców Rozbarku, ale również ich bezpieczeństwo - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Kompleksowa przebudowa rampy i chodników

W ramach zakończonej już inwestycji wykonawca, firma CASTORI Sp. z o.o. z Bytomia rozebrała istniejącą nawierzchnię chodnika z płyt drogowych, krawężników i obrzeży oraz wykonała nową z kostki betonowej, przebudowała pochylnię, która wraz z poręczą została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także powstały schody terenowe z nawierzchnią z kostki betonowej szarej. Warto dodać, że wykonana została także kanalizacja deszczowa oraz układ drenażu, a mur oporowy między ulicą Chorzowską a chodnikiem wzdłuż ul. Chorzowskiej od strony Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych naprawiono, a powstałe w nim ubytki zostały uzupełnione.

Podczas realizowanych robót wykonawca zrealizował także dodatkowe prace obejmujące m.in. wymianę fragmentu chodnika łączącego ulicy Chorzowską z ulicą Kilara oraz balustrady na murze oporowym od strony jezdni ul. Chorzowskiej na długości ok. 125 m.

  • 03
  • 01
  • 06
  • 07
  • 05
  • 04
  • 02

Kolejna inwestycja w mieście dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym

Wartość całej inwestycji wyniosła 687 tys. zł, z czego aż 504 tys. zł pochodziło z dofinansowania, jakie gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przypomnijmy, że ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Chorzowskiej łączy Rozbark ze Śródmieściem, umożliwiając tym samym dojście nie tylko mieszkańców tej dzielnicy miasta do pracy, szkoły czy sklepów zlokalizowanych w Śródmieściu, ale także osób uczęszczających do Teatru Rozbark oraz Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom, które zostało otwarte w 2021 roku.

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych