Na ulicy Popiełuszki i Karlika w Bytomiu - Karbiu obowiązuje już nowa organizacja ruchu. Jej wprowadzenie to odpowiedź na apele mieszkańców tych ulic, którzy odczuwali pod swoimi domami uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych dojeżdżających do pobliskich zakładów przemysłowych. Wprowadzone zmiany uniemożliwiają wjazd w ul. Popiełuszki i Karlika samochodów powyżej 3,5 tony.

 

 - O zmianę organizacji ruchu na ul. ks. Popiełuszki apelowali mieszkańcy, którzy zgłaszali uciążliwy ruch samochodów ciężarowych powodujących hałas i uszkodzenia jezdni. Podczas spotkania z mieszkańcami Karbia zapowiedzieliśmy wprowadzenie ograniczenie wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony na ul. Popiełuszki i Karlika - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - O zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu poinformowaliśmy również przedsiębiorców, którzy zobligowali się do wybudowania łącznika między przedłużeniem ul. Braci Śniadeckich w kierunku ul. Karlika. To rozwiązanie umożliwi dojazd samochodów ciężarowych do pobliskich zakładów przy wykorzystaniu przebudowanego kilka lat temu skrzyżowania z ul. Konstytucji - podkreśla zastępca prezydenta Michał Bieda.

 

Jakie zmiany wprowadziliśmy na ulicy ks. Popiełuszki i Karlika?

Na odcinku ulicy ks. Popiełuszki od skrzyżowania z ul. Konstytucji w stronę zakładów przemysłowych wprowadzony został zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony z wyjątkiem samochodów posiadających specjalne uprawnienia wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz pojazdy służb miejskich. Te ograniczenia wprowadziliśmy zarówno na wjeździe na ul. ks. Popiełuszki od strony ul. Konstytucji, w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Karlika, jak i w rejonie budynku przy ul. Popiełuszki 3.

  • 01
  • 02

Od strony ul. Popiełuszki oraz Karlika jest również strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Wprowadzone tam ograniczenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

 

Miasto naprawi ubytki w jezdni

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w najbliższym czasie dokona naprawy ubytków w jezdni powstałych na ul. ks. Popiełuszki i Karlika, a spowodowanych przez przejeżdżające tam do tej pory samochody ciężarowe.