W związku z powstaniem awarii w rejonie skrzyżowania ul. Konstytucji z ul. Zabrzańską w dniu dzisiejszym tj. 21.09.2022r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w trybie awaryjnym. Wprowadzone oznakowanie w trybie awaryjnym zostanie zdemontowane niezwłocznie po usunięciu awarii. Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.