Zakończyliśmy prace porządkowe na dzikich wysypiskach, w trakcie których przy ulicy Cegielnianej w sąsiedztwie ogródków działowych usunęliśmy  8,5 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 3 mszesc. odpadów komunalnych, 2mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 0,5 mszesc. tworzyw sztucznych, 1,5 mszesc. odpadów biodegradowalnych oraz 4 opony.

Natomiast przy ul. Gwarków Tarnogórskich przy garażach zebraliśmy 2,5 mszesc. odpadów komunalnych, 1,5 mszesc. odpadów wielkogabarytowych, 4,5 mszesc odpadów biodegradowalnych oraz 4 opony.

 • 05
 • 15
 • 07
 • 03
 • 12
 • 11
 • 02
 • 13
 • 01
 • 06
 • 14
 • 04