Dynamicznie postępują prace związane z modernizacją torowiska tramwajowego w ulicy Piekarskiej i Sądowej, a także odcinka linii tramwajowej łączącej Śródmieście ze Stroszkiem. Obecnie prace prowadzone są na ul. Sądowej, gdzie po rozbiórce torowiska wykonawca wykonał już podbudowę pod nowe torowisko, na ul. Piekarskiej, gdzie trwają prace rozbiórkowe oraz na kilku odcinkach inwestycji pomiędzy ul. Powstańców Warszawskich a zajezdnią w Stroszku. To dwie ważne dla miasta i Tramwajów Śląskich inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów.

 

Trwają intensywne prace na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Sądowej i budowa łącznika umożliwiającego skręt tramwajów z ul. Sądowej w ul. Powstańców Warszawskich to główne prace, jakie obecnie są realizowane w ramach przebudowy ul. Piekarskiej i Sądowej. Wykonawca - firma Eurovia Polska S.A. rozebrał już stare torowisko, wykonał wykop pod warstwy stabilizacji oraz ułożył podbudowę. Na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich wylana została betonowa płyta fundamentowa, na której rozpoczął się montaż rozjazdu torowego umożliwiającego skręt tramwajów zarówno w stronę Stroszka, jak i ul. Powstańców Warszawskich. Na ul. Sądowej wykonane zostały także warstwy konstrukcyjne i ułożone prefabrykowane płyty torowe, na których będą teraz montowane szyny. Z kolei wzdłuż ul. Piekarskiej trwają prace rozbiórkowe starej infrastruktury i odcinkowe korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nowego torowiska tramwajowego.

  • 09
  • 03
  • 01
  • 06
  • 07
  • 05
  • 04
  • 02
  • 00
  • 08

Wymienią 14 tys. metrów toru pojedynczego

Przebudowa torowiska tramwajowego ze Śródmieścia do zajezdni w Stroszku jest realizowana równocześnie z przebudową torowiska w ul. Piekarskiej i Sądowej. Na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do zajezdni w Stroszku, obejmującym wymianę aż 14 tys. metrów toru pojedynczego (mtp) wykonawca inwestycji - konsorcjum firm: Contraxim Sp. z o.o. z Zielonej Góry i PPHU Dabud Sp. z o.o. z Chorzowa - w pierwszym etapie zabudował rozjazdy technologiczne umożliwiające prowadzenie prac przy utrzymanym ruchu tramwajowym. Tym samym wprowadzono dwa jednotorowe odcinki wyłączone z ruchu, na których zdemontowana została stara infrastruktura i prowadzone są prace ziemne związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne, z zabudową kabli zasilających oraz wykonaniem nowych fundamentów pod słupy trakcyjne.

 

Inwestycje warte ponad 137 mln zł!

Przebudowa ulicy Piekarskiej i Sądowej oraz modernizacja całego torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Bytomiu - Stroszku będzie łącznie kosztować 137,5 mln zł, z czego 49 mln zł to zakres dotyczący przebudowy ul. Piekarskiej i Sądowej, zaś linii tramwajowej do dzielnicy Stroszek to aż 88,5 mln zł.

- Przebudowa obydwu torowisk znacząco wpłynie na jakość komunikacji tramwajowej w naszym mieście. Dzięki przebudowie torowiska w ul. Piekarskiej i Sądowej oraz budowie dwóch łączników, tramwajem linii nr 38 będzie można dojechać bezpośrednio z ul. Piekarskiej do pl. gen. Sikorskiego - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

- Z kolei przebudowa infrastruktury tramwajowej od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni w Bytomiu-Stroszku obejmuje jedną z najważniejszych linii tramwajowych w Metropolii, która łączy dwa duże osiedla w naszym mieście z centrum, ale również umożliwia bytomianom dojazd do pracy, szkół czy obiektów handlowych w Chorzowie i Katowicach - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Warto podkreślić, że obydwie inwestycje - zgodnie z podpisanymi umowami - powinny zakończyć się w latem 2023 roku.