Trwają intensywne prace związane z przebudową torowiska w ulicy Sądowej, gdzie na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich rozpoczął się już montaż rozjazdu torowego. Na ul. Sądowej wykonane zostały także warstwy konstrukcyjne i ułożone prefabrykowane płyty torowe, na których będą teraz montowane szyny. W związku z postępem prac, wykonawca 1 października rozpocznie kolejny etap robót związanych tym razem z ułożeniem kabli zasilających linię tramwajową na ul. Sądowej. Dla kierowców i pieszych oznacza to zmiany w organizacji ruchu na ul. Sądowej i pl. Tadeusza Kościuszki.

Przebudowa torowiska w ul. Sądowej wchodzi w kolejny etap

 

Jakie zmiany w organizacji ruchu czekają kierowców i pieszych?

Wygrodzenie ulicy Sądowej od południowej strony, powstanie tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Sądowej z ul. Piekarską dla osób poruszających się w stronę pl. Kościuszki i ul. Powstańców Warszawskich, nakaz skrętu na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej i pl. Kościuszki w ul. Sądową, a także wyznaczenie nowego objazdu do pl. Kościuszki. To najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone od najbliższej soboty, 1 października.

Mapa utrudnień drogowych od 1 października na ul. Sądowej, pl. Tadeusza Kościuszki i Piekarskiej

 

Kierowców i pieszych czekają następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • wygrodzony zostanie chodnik po północnej stronie ul. Sądowej, północną stroną ul. Sądowej będzie możliwy jednokierunkowy przejazd grupy użytkowników ruchu drogowego nie objętych zakazem wjazdu w ul. Sądową (dla samochodów dojeżdżających do posesji przy ul. Sądowej 3 i 5, do pralni, pojazdów służb miejskich oraz budowy. Z kolei do wysokości wjazdu na parking Sądu Rejonowego dojazd będzie możliwy także dla pracowników prokuratury i sądu oraz zaopatrzenia do 5t dmc);
  • nastąpi wygrodzenie południowej strony ul. Sądowej, na której będą prowadzone prace;
  • w rejonie skrzyżowania z ul. Sądowej z ul. Piekarską powstanie tymczasowe przejście dla pieszych umożliwiające dojście w kierunku pl. Kościuszki i dalej w kierunku ul. Powstańców Warszawskich;
  • wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h na ul. Piekarskiej przed zjazdem na plac przy Sądzie Rejonowym;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie nakaz skrętu w ul. Sądową;
  • na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem pojazdów budowy;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową wprowadzony zostanie zakaz wjazdu w ul. Sądową oraz znak nakaz jazdy prosto;
  • w związku z zamknięciem możliwości przejazdu ul. Piekarską w kierunku pl. Kościuszki zmodyfikowana zostanie trasa objazdu do pl. Kościuszki ulicami: Wrocławską, Kolejową, pl. Wolskiego, Miarki, Zamenhofa, Katowicką i do pl. Kościuszki.

Przebudowa torowiska w ul. Sądowej wchodzi w kolejny etap

W związku z wprowadzoną od 1 października zmianą organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej, Sądowej i pl. Kościuszki, prosimy kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian.