Zakończenie robót teletechnicznych i wodociągowych na ul. Dworcowej, a także prac związanych z budową konstrukcji schodów na pl. Wolskiego. To prace jakie w ostatnim czasie zrealizował wykonawca rewitalizacji ulicy Dworcowej, firma HUCZ Sp. z.o.o.

 

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Zakończono już prace teletechniczne i wodociągowe 

 

Na ulicy Dworcowej wykonawca nadal realizuje prace elektryczne związane z przyłączem budynków do nowych instalacji /stan wykonania tych prac wynosi już 80%/, jak również prowadzi roboty brukarskie w kierunku od pl. Wolskiego do skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Moniuszki. Warto również dodać, że na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Dworcowej nadal prowadzone są prace związane z rewitalizacją kamienic, zaś na pl. Wolskiego wykonawcy pozostały jeszcze do zakończenia roboty ziemne wokół schodów.

 

Nowa nawierzchnia ulicy Dworcowej, pergole, zieleńce oraz odnowione kamienice

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana zostanie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyska nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum: pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Co ważne, remontu doczeka się nie tylko nawierzchnia ulicy Dworcowej, ale również znajdujące się przy niej kamienice. Swój dawny blask odzyska 11 kamienic, gdzie cały czas postępują prace związane z termomodernizacją kamienic wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej oraz na rogu ul. Dworcowej i Moniuszki. Warto podkreślić, że w większości już kamienic prace dobiegły końca lub są na ostatnim etapie prac.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczą również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie miasto pozyskało wynosi 15,3 mln zł.