Kolejne dzikie wysypisko zostało zlikwidowane. W ostatnim tygodniu zakończyliśmy prace porządkowe przy ul. Łaszczyka, w trakcie których usunęliśmy  14 mszesc. odpadów budowlanych i gruzu, 1,5 mszesc. odpadów komunalnych, 2,2 mszesc. odpadów wielkogabarytowych oraz 25 opon.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09