Jesienią opad liści z drzew i krzewów jest częstą przyczyną zapchania urządzeń odwadniających drogi publiczne na terenie Bytomia

Jesienią opad liści z drzew i krzewów jest częstą przyczyną zapchania urządzeń odwadniających drogi publiczne na terenie Bytomia. O czystość wpustów ulicznych i przepustów pod drogami publicznymi dba Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Ważne jednak, aby właściciele prywatnych posesji pamiętali o cyklicznym oczyszczaniu przepustów pod zjazdami i dojazdami do posesji i utrzymaniu sprawności technicznej takich zjazdów.

 

Występujące w Bytomiu zjazdy wyposażone są zazwyczaj w wymagające cyklicznego udrażniania przepusty rurowe, których ewentualne zatkania mogą skutkować wystąpieniem podtopień drogi oraz sąsiadującej z nią nieruchomości. Niejednokrotnie za sprawą niewystarczająco udrożnionych przepustów pod zjazdami dochodzi do zalania piwnic lub przydomowych ogrodów, co może prowadzić do niepotrzebnych sporów z mieszkańcami sąsiednich nieruchomości. Dlatego też w trosce o stan dróg i dobrosąsiedzkie relacje, warto utrzymywać drożność przepustów w należytym stanie.

 

Warto również pamiętać o tym, że swobodny przepływ wód opadowych pod zjazdem wpływa korzystnie nie tylko na utrzymanie w czystości samego rowu przydrożnego, ale również wydłuża żywotność konstrukcji samego zjazdu, ograniczając tym samym konieczność przeprowadzania kosztownych remontów i napraw.