Trwa realizacja drugiego etapu projektu Stworzenia przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia. Postępy prac są już widoczne w pięciu lokalizacjach: przy Alei Marka, ul. Grabowej, Kochanowskiego, w Parku Ludowym w Miechowicach oraz przy ul. Stalowej w Bobrku.

Projekt Stworzenia przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II, obejmuje między innymi przebudowę placu zabaw przy ul. Grabowej, gdzie planuje się np. podzielenie placu zabaw na strefy dla starszych i młodszych dzieci, a także zagospodarowanie zieleni i montaż oświetlenia.

 

- Obecnie trwają tam prace związane z budową chodników, a w kolejnym etapie zamontowane zostaną wszystkie urządzenia oraz pojawi się mała architektura - mówi Agnieszka Grzona, zastępca kierownika działu inwestycji Miejskiego Zarządy Dróg i Mostów.

 

Atrakcyjniejsza Aleja Marka

Spacerując Aleją Marka, zobaczymy już boisko do gry w boule (gra towarzyska z elementami zręcznościowymi), a w trakcie prac jest jeszcze boisko do koszykówki. Ponieważ projekt zakłada też przebudowę oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw, zdemontowano już stare urządzenia i wkrótce pojawią się tam sprzęty dla dzieci od 3 do 6 lat oraz oświetlenie, monitoring i nowe ogrodzenie.

  • 03
  • 01
  • 02

 

Nowe chodniki przy Stalowej

Zaawansowane prace prowadzone się też w Bobrku, gdzie przy ul. Stalowej i Niemcewicza, powstają nowe alejki, chodniki i podjazdy dla wózków. Przebudowywane oraz rozbudowywane są place zabaw oraz zagospodarowany teren wokół nich. W dalszej kolejności pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

W ramach zagospodarowania terenów wokół placów zabaw przewidziano także budowę stref z urządzeniami sportowymi dostosowanymi do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

  • 03
  • 01
  • 04
  • 02

 

Nawierzchnia pod alejki w Parku Ludowym

W Parku Ludowym powstaje strefa rekreacji dla dzieci w różnym wieku oraz trwa rozbudowa strefy sportowej o urządzenia, z których będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy.

Obecnie trwają tam prace związane z wykonaniem podbudowy pod nową nawierzchnię. Prace na terenie zabytkowego parku są nadzorowane przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  • 01
  • 02

 

Ulica Kochanowskiego

Ekipy budowlane prowadzą też roboty przy ul. Kochanowskiego w Rozbarku, gdzie powstaje m.in. strefa rekreacji, aktywności fizycznej i integracji sąsiedzkiej dla mieszkańców tej części miasta.

 

Ulice Staffa i Witczaka czekają na wykonawcę

Do 25 października wykonawcy mogą składać swoje oferty w ramach przetargu na zagospodarowanie ulic Staffa i Witczaka. Na przyjemne i bezpieczne przestrzenie przy ul. Witczaka ma się złożyć m.in. ogród pamięci, przystań rowerowa i nowe nasadzenia. Z kolei przy ul. Staffa, pomiędzy promenadą a parkingiem, ma pojawić się oświetlenie i więcej zieleni.

Realizacja prac w pięciu lokalizacjach powinna zakończyć się jeszcze w grudniu tego roku, natomiast w dwóch lokalizacjach przy ul. Staffa i Witczaka do końca września 2023 roku.

- Koszt inwestycji na podstawie podpisanych umów to obecnie 6,3 mln zł. Będziemy jednak wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie wartości dofinansowania unijnego, które stanowi w tym projekcie 95% - mówi Agnieszka Grzona.