Trwająca przebudowa układu drogowego i torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej ma wpływ nie tylko na ruch drogowy i komunikację tramwajową, ale codzienne życie mieszkańców. Dlatego, aby poprawić komfort życia mieszkańców ul. Piekarskiej, wykonawca przebudowy - firma Eurovia Polska SA - uruchamia specjalny numer telefonu, pod którym mieszkańcy mogą uzgadniać sprawy związane z dowozem węgla, przeprowadzkami i transportem gabarytów.

Mieszkańcy ul. Piekarskiej, którzy w najbliższym czasie będą realizować zakup węgla, kwestie związane z dostawą powinni zgłaszać wykonawcy inwestycji - firmie Eurovia Polska S.A. pod numerem telefonu 727 668 883 lub osobiście w biurze budowy przy ul. Piekarskiej 6 /od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00/.

Wykonawca inwestycji po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca, podejmie działania mające na celu umożliwienie dowozu we wskazanym w zgłoszeniu czasie i miejscu.

  • 01
  • 02
  • 03