W związku z budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej w Bytomiu - Łagiewnikach, w rejonie budynku przy ul. Armii Krajowej 54b i c wprowadzona zostanie od 24 października zmiana w organizacji ruchu. Pojawią się znaki ostrzegawcze po obydwu stronach ulicy w rejonie budynku przy Armii Krajowej 54c informujące o wyjeździe z placu budowy, zaś przed i za zjazdem będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po stronie budynku Armii Krajowej 54b.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.