W dniu 24 października wprowadzono zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich i ul. Sądowej.

Ruch pojazdów będzie się odbywał prawym pasem ul. Powstańców Warszawskich. Lewy pas oraz by-pas zostaną wyłączone dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych a ul. Sądowa pozostanie zamknięta za wyjątkiem dojazdu do posesji nr 3 i 5 oraz pralni chemicznej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.