We wtorek 1 listopada w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych spodziewamy się wzmożonego ruchu na drogach, zwłaszcza w rejonie cmentarzy. Aby usprawnić poruszanie się w rejonie bytomskich nekropolii, od 29 października do 1 listopada wprowadzimy zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w mieście. Czekają nas również zmiany w organizacji komunikacji pasażerskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

 

Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji pasażerskiej w okresie Wszystkich Świętych

 

- Zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się przy głównych cmentarzach w Bytomiu wprowadzimy już w sobotę 29 października. W tym roku ze względu na przebudowę ulicy i torowiska w ul. Piekarskiej utrudniony będzie dojazd do cmentarza Mater Dolorosa i cmentarza komunalnego przy ul. Kwiatowej - mówi Grzegorz Koszek, kierownik Działu Inżynierii Ruchu Drogowego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu. Dlatego zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej oraz do poruszania się pieszo w rejonie cmentarzy.

 

Jakie zmiany czekają kierowców w okresie Wszystkich Świętych?

Zmiany w organizacji ruchu poza obecnie obowiązującymi w mieście zostaną wprowadzone przy cmentarzach znajdujących się przy ul. 9 Maja w Suchej Górze, Leopolda Staffa w Rozbarku, Kraszewskiego, Powstańców Śląskich i Piekarskiej w Śródmieściu

Cmentarz przy ul. 9 Maja w Bytomiu - Suchej Górze:

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania ul. 9 Maja z ul. Partyzantów do skrzyżowania ul. 9 Maja z ul. Obrońców Westerplatte.

Zmiana organizacji ruchu na ul. 9 Maja w Bytomiu - Suchej Górze - źródło Wydział Geodezji UM w Bytomiu

Cmentarz przy ul. Leopolda Staffa w Bytomiu - Rozbarku:

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy dla pojazdów na ul. ks. Józefa Szafranka od ul. Staffa do ul. Alojzjanów. Ponadto wprowadzony zostanie zakaz parkowania w ciągu ul. Leopolda Staffa, celem utrzymania drożnego dojazdu do parkingu i cmentarza.

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Staffa w Bytomiu - Rozbarku - źródło Wydział Geodezji UM w Bytomiu

Cmentarz przy ul. Kraszewskiego w Śródmieściu:

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy dla pojazdów na ul. Kraszewskiego od al. Legionów do ul. Juliana Fałata.

Cmentarz przy ul. Powstańców Śląskich w Śródmieściu:

Ze względu na trwające prace związane z przebudową ul. Piekarskiej nie będzie jak w poprzednich latach wyłączana z ruchu kołowego ul. Powstańców Śląskich. Ruch pojazdów zostanie utrzymany w ciągu ul. Powstańców Śląskich, jednak zamknięty zostanie dla ruchu kołowego wlot ul. Chełmońskiego do ul. Powstańców Śląskich, a na ul. Grottgera wprowadzony zostanie ruch pojazdów jednokierunkowy na odcinku od ul. Czarnieckiego w kierunku ul. Piekarskiej z możliwością parkowania pojazdów.

Zmiany czekają kierowców także na ul. Orląt Lwowskich, gdzie wprowadzony zostanie ruch pojazdów jednokierunkowy na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Czarneckiego z moż-liwością parkowania pojazdów.

Cmentarz komunalny w rejonie ul. Piekarskiej/Kwiatowej w Śródmieściu:

Ze względu na trwające prace związane z przebudową ul. Piekarskiej nie będzie możliwości dojazdu do cmentarza od strony skrzyżowania ul. Piekarskiej z ul. Powstańców Śląskich. Dojazd w rejon cmentarza będzie możliwy od strony ul. Mickiewicza. Dla skomunikowania okolic cmentarza wprowadzony zostanie na osiedlu domów jednorodzinnych ruch jednokierunkowy na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kwiatowej w kierunku ul. Północnej i dalej ul. Słoneczną do ul. Kwiatowej i z powrotem do ul. Mickiewicza. Ruch jednokierunkowy zostanie również wprowadzony na ul. Zielonej od ul. Północnej w kierunku ul. Kwiatowej. Na wskazanych ulicach wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące parkowania pojazdów celem zachowania przejezdności busa obsługującego tymczasowy przystanek wyznaczony w rejonie skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Kwiatową.

Aby umożliwić dotarcie do cmentarza komunalnego 1 listopada, zostanie wprowadzona komunikacja publiczna busem linii T38, który będzie poruszał się po wydłużonej trasie - m.in. będzie zatrzymywał się w rejonie skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Słoneczną. Bus będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wydłużona trasa linii nr 38 w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Kwiatowej - źródło Wydział Geodezji UM w Bytomiu

Uwaga kierowcy! Ze względu na wprowadzone ograniczenia nie będzie możliwości dojazdu do strefy cmentarza (rejonu wejścia) od strony ul. Kwiatowej. Dojazd do ul. Mickiewicza w kierunku cmentarza będzie możliwy zgodnie z istniejącą organizacją ruchu od strony ul. Kruszcowej, do której dojazd może się odbywać od ul. Gwareckiej lub ul. Witczaka.

Cmentarz przy ul. Piekarskiej w Śródmieściu:

W związku z trwającą przebudową układu drogowego i torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej, w rejonie cmentarza zostanie zachowany ruch jednokierunkowy od ul. Grottgera w kierunku ul. Orląt Lwowskich i wprowadzony ruchu pojazdów jednokierunkowy - od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich (ul. Orląt Lwowskich będzie jednokierunkowa od ul. Piekarskiej w kierunku do skrzyżowania z pl. Słowiańskim) do skrzyżowania z ul. Żeromskiego - al. Legionów, z uwzględnieniem wprowadzonej czasowej organizacji ruchu dla remontu ul. Piekarskiej (zamknięcie ul. Piekarskiej od al. Legionów do skrzyżowania Nawrota - Smolenia).

Na wysokości cmentarza będzie możliwość parkowania pojazdów po lewej stronie ulicy na jezdni i po prawej na chodniku - zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów.

Kierowcy będą mogli też skorzystać z dodatkowego parkingu, który zostanie uruchomiony na terenie parkingu Państwowych Szkół Budownictwa (wjazd od strony ul. Powstańców Śląskich).

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

Będą zmiany w komunikacji miejskiej

W okresie Wszystkich Świętych Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów na terenie Bytomia. Część zmian wynika z prowadzonych prac związanych z modernizacją torowisk tramwajowych w mieście, zaś część związana jest z dostosowaniem komunikacji miejskiej w związku ze wzmożonym ruchem wokół cmentarzy na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ważną zmianą będzie kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej T38 na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do cmentarza przy ul. Kwiatowej od strony ul. Słonecznej. W związku z tym przygotowane zostały dodatkowe przystanki zlokalizowane przy ul. Powstańców Śląskich, Gwareckiej oraz Kwiatowej na wysokości wejścia na cmentarz komunalny. Warto podkreślić, że zwiększona zostanie w okresie Wszystkich Świętych częstotliwość kursowania zastępczej linii autobusowej T38, która będzie kursować w odstępach 7-minutowych, tym samym zapewniając możliwość dojazdu do cmentarza komunalnego przy ul. Kwiatowej. Wszystkie zmiany związane z kursowaniem linii tramwajowych i autobusowych możecie sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu znajdują się na mapie

Mapa zmian w organizacji ruchu na ul. Piekarskiej, Kraszewskiego oraz Powstańców Śląskich

Zmiana w organizacji ruchu na ul. Kwiatowej, Mickiewicza, Północnej oraz Słonecznej

Wydłużona trasa zastępczej linii autobusowej T38