Kolejne etapy robót zakończyli już wykonawcy inwestycji związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej i Sądowej oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Stroszku. Na skrzyżowaniu ulic Sądowej i Powstańców Warszawskich wykonany został już nowy węzeł rozjazdowy z dwiema relacjami, zaś na części odcinków ze Śródmieścia do Stroszka wykonawca zrealizował już prace ziemne i przystąpił do układania warstw stabilizacji. Obydwie inwestycje nie tylko poprawią bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale również skrócą czas przejazdu tramwajem z Bytomia-Stroszka do Chorzowa i Katowic.

 

Trwają intensywne roboty budowlane na obydwu odcinkach linii tramwajowych

Wykonawca modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej i Sądowej - firma Eurovia Polska S.A. wybudowała nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich, umożliwiający w przyszłości skręt tramwajów zarówno w stronę Stroszka, jak i ul. Powstańców Warszawskich i dalej w ul. Moniuszki. Warto dodać, że po wykonaniu płyty rozjazdowej zamontowano szyny i wylano płytę nawierzchniową, a na całym przebudowywanym odcinku ul. Sądowej ułożone zostały prefabrykowane płyty torowe, szyny i zalano je elastycznymi masami. Obecnie prace realizowane są już na skrzyżowaniu ul. Sądowej i pl. Kościuszki, gdzie trwa również budowa rozjazdu umożliwiającego skręt z ul. Piekarskiej w stronę ul. Sądowej.

Z kolei ul. Piekarskiej podzielona została na krótsze odcinki, gdzie trwa przebudowa sieci podziemnych. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do budowy układu torowego w ulicy Piekarskiej.

 

Intensywne prace również na odcinku ze Śródmieścia do zajezdni w Stroszku

Przebudowa torowiska tramwajowego ze Śródmieścia do zajezdni w Stroszku jest realizowana równocześnie z przebudową torowiska w ul. Piekarskiej i Sądowej. Wykonawca - konsorcjum firm Contraxim Sp. z o.o. z Zielonej Góry i PPHU Dabud Sp. z o.o. z Chorzowa mimo utrzymania kursowania tramwajów linii nr 39 cały czas prowadzi roboty na odcinkach od pętli przy zajezdni Stroszek do przystanku Stroszek Kopalnia oraz od przystanku Stroszek Kopalnia do ul. Piłkarskiej, gdzie zrealizował już prace ziemne i przystąpił do układania warstw stabilizacji i wykonał 88 fundamentów pod słupy trakcyjne.

Z kolei na odcinku od skrzyżowania ul. Sądowej/Powstańców Warszawskich do rozjazdu przy ul. Chrzanowskiego w rejonie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, wykonawca przebudował kable zasilające, wykonał prace ziemne i rozpoczął roboty związane z układaniem warstw stabilizacji. Ponadto na wiadukcie nad ul. Wrocławską realizowane są prace związane z modernizacją wiaduktu /czyszczenie, uzupełnianie ubytków oraz szlifowanie barier ochronnych/.

 

Inwestycje warte ponad 137 mln zł!

Przebudowa ulicy Piekarskiej i Sądowej oraz modernizacja całego torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich do zajezdni w Bytomiu - Stroszku będzie łącznie kosztować 137,5 mln zł, z czego 49 mln zł to zakres dotyczący przebudowy ul. Piekarskiej i Sądowej, zaś linii tramwajowej do dzielnicy Stroszek to aż 88,5 mln zł.

- Prace przy obydwu inwestycjach dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym są realizowane w dobrym tempie - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Piekarskiej i Sądowej dzięki dwóm łącznikom umożliwi dojazd tramwajem linii nr 38 z ul. Piekarskiej do pl. gen. Sikorskiego, zaś przebudowa infrastruktury tramwajowej od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni w Stroszku z pewnością wpłynie na komfort jazdy bytomian dojeżdżających do pracy, szkół czy obiektów handlowych w centrum Bytomia, Chorzowie i Katowicach - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Warto podkreślić, że obydwie inwestycje - zgodnie z podpisanymi umowami - powinny zakończyć się latem 2023 roku.

 • 09
 • 16
 • 03
 • 18
 • 15
 • 01
 • 06
 • 07
 • 13
 • 05
 • 14
 • 10
 • 04
 • 17
 • 11
 • 02
 • 12
 • 08