Konsorcjum firm: Lider MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina oraz JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego zrealizuje jedną z kluczową inwestycji dla naszego miasta, czyli przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego. Wartość całej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł, a jej realizacja będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom dofinansowania w 2021 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład.

 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z kanalizacją deszczową

- To jedna z najważniejszych inwestycji, jaka zostanie zrealizowana w najbliższych latach a do realizacji której od dłuższego czasu trwały przygotowania. Najpierw na zlecenie gminy przygotowany został raport dotyczący pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, a następnie miasto pozyskało blisko 30 mln zł ze środków rządowych na przebudowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ul. Piłsudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Inwestycja ta znacznie przekroczyła środki, jakie gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład, dlatego na wrześniowej sesji Rady Miejskiej przeznaczyliśmy z budżetu miasta ponad 9,5 mln zł, aby rozstrzygnąć postępowanie o zamówienie publiczne i wyłonić wykonawcę tej inwestycji, który będzie miał 3 lata na realizację całego zadania, w ramach którego najpierw opracowana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie przeprowadzone będą kompleksowe roboty budowlane - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Zlewnia w ul. Piłsudskiego obejmuje powierzchnię około 500 ha

Wiosna i lato to okres, w którym występują nawalne opady deszczu doprowadzające do podtopień terenów w naszym mieście. Najpoważniejsza sytuacja od wielu lat ma miejsce w ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się zlewnia dla obszaru Śródmieścia, obejmująca około 500 ha. Ze względu na położenie ul. Piłsudskiego, ale również występujące tam szkody górnicze, które przyczyniły się do znacznego obniżenia tam terenu, do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z oddalonych obszarów jak ul. Tarnogórska, Chrzanowskiego czy Olimpijska. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, na zlecenie miasta został przygotowany raport dla zlewni ulicy Piłsudskiego, który potwierdził poważne zagrożenie wylewami i nieefektywne działanie całego układu odwodnienia zlewni ul. Piłsudskiego. W raporcie stwierdzono, że w kierunku ul. Piłsudskiego spływają wody opadowe między innymi z ulic: Chrobrego, Webera, Kwietniewskiego, Piekarskiej, Podgórnej, Strażackiej, Murarskiej, Żołnierza Polskiego, placów: Grunwaldzkiego i Sobieskiego, a nawet z Rynku i częściowo z ul. Korfantego.

Zlewnia w ul. Piłsudskiego obejmuje powierzchnię około 500 ha

Ponadto system kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego odbiera wodę nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z tak oddalonych ulic jak: Tarnogórska, Chrzanowskiego - w tym z rejonu Muszli Koncertowej w Parku im. Franciszka Kachla - oraz ul. Olimpijskiej, gdzie znajduje się przepompownia „Kościuszko” należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego jest przeciążona

Tym samym intensywne opady deszczu i nagromadzenie ich w jednym miejscu powoduje, że sieć kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego nie jest w stanie przyjąć tak ogromnej ilości wody, co powoduje lokalne podtopienia w tym rejonie.

Sieć kanalizacji w ul. Piłsudskiego jest przeciążona. Będzie przebudowa układu drogowego i sieci kanalizacyjnej w części ul. Piłsudskiego

Inwestycja podzielona na dwa etapy

Zakres inwestycji podzielony został na dwie części i będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego wzdłuż DK 94, czyli ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego wraz z przebudową obydwu tych skrzyżowań. Warto dodać, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie także ulica Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej.

Drugi zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

- Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód, celem nie tylko poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia hałasu, ale również ograniczenia występujących tam podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

  • IMG_9188
  • IMG_9189
  • Pisudskiego-Sobieskiego_male
  • Pisudskiego
  • Pisudskiego_1
  • Pisudskiego_2