Rusza przebudowa trzech przejść dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich, Konstytucji w rejonie ul. Popiełuszki oraz Worpie, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Witczaka w rejonie ul. Ułańskiej oraz budowa nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Witczaka z Tramwajarzy. To kolejne inwestycje drogowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na bytomskich ulicach.

Inwestycja przewiduje przebudowę przejście dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego wraz z doświetleniem, a także zastosowanie na dojściu do krawędzi systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika, czyli tzw. ścieżki dotykowej, która ułatwi poruszanie się osobom z ograniczeniami percepcji wzrokowej. Kolejne dwa projekty dotyczą przebudowy i doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Konstytucji w Karbiu /w rejonie ul. Popiełuszki - obok kościoła pw. Dobrego Pasterza oraz Worpie - w rejonie przystanku autobusowego/.

Ostatni projekt przewiduje budowę nowego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przy ul. Witczaka w rejonie skrzyżowania z ul. Tramwajarzy, gdzie znajdują się obiekty handlowo - usługowe oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ul. Ułańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.