W związku z rozbudową i skomunikowaniem układu drogowego ul. Żołnierskiej, Tadeusza Kościuszki i Jana Gutenberga do obiektu handlowo - usługowego, do czwartku 10 listopada wystąpią utrudnienia drogowe na odcinku ul. Żołnierskiej w Bytomiu - Górnikach na pasie w kierunku z Tarnowskich Gór do Gliwic. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

W trakcie prac realizowane będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni jezdni oraz pracami bitumicznymi. Prace będą wymagały tymczasowego wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Ptakowickiej oraz tymczasowego ręcznego/wahadłowego kierowania ruchem drogowym.

Warto podkreślić, że w kolejnym tygodniu będą prowadzone prace drogowe na ww. odcinku od strony pasa ruchu z kierunku Gliwice - Tarnowskie Góry.